Habis Nedir Habis Tumoru Melanoma Sarkom

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Habis Nedir, Habis Tümörü, Habis Tümörleri

Yassı epitel hücreli kanser: Elin en sık görülen habis tümörüdür. Habis tümörlerin genişçe bir kıs­mının metastaz yapma potansiyeli mevcuttur. Sık­lıkla ilk metastaz lenf nodlarına olur. Güneş ışığına maruz kalma en büyük etyolojik nedendir; Semp­tomlar asemptomik’den kronik yaraya kadar de­ğişkenlik gösterir. Fizik muayenede küçük hiper-keratotik veya ülsere lezyonlar tesbit edilebilir; elin dorsal yüzünde ise geniş kitleler görülebilir. Mu­ayene sırasında bölgesel lenf nodları muayene edil­melidir. Radyolojik değerlendirmede akciğer grafisi ile metastaz bulgusu aranır. Tedavi sırasında ya­pılan cerrahi eksizyon, tümörün tamamına ilave olarak çevreleyen normal doku engeli ile birlikte yapılmalıdır. Klinik olarak endike ise bölgesel len-fadenektomi yapılmalıdır.

Bazal hücreli kanser: Üst ekstremitede nadir­dir, kist şeklinde, pigmente, kenarları kabarık inci şeklinde görülebilir; subungual yerleşebilir. Orta ve ileri yaşlarda görülür.

Melanoma nedir, Melanoma Belirtileri: Sıklıkla yüksek habasette cilt tümö­rüdür, omuzdan subungual bölgeye kadar her yer­de görülebilir. Pigmente lezyonların görünümü, özellikle renk, nodularite değişikliği veya sınır dü­zensizliği gelişmesi; yeni pigmente alanların oluş­ması ile birlikte büyüklük değişimleri ve renk ka­yıpları; tırnak şekil bozuklukları; kronik tırnak en­feksiyonları ile hasta semptomatik olabilir. Tedavi evrelemeye göre değişkenlik gösterir.

Sarkom nedir, Sarkomlar: Metastazlarını sıklıkla hematojen yolla yaparlar. Alveolar rabdomyosarkom, sinovyal sarkom ve epiteloid sarkom elin sık görülen sarkomlarıdır.

Habis Nedir Habis Tumoru Melanoma Sarkom adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.