Onkoloji (Kanser) Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Onkoloji (Kanser) Nedir

Kanser terimi, tek bir hastalık olmayıp, değişik dokulardan kaynak­lanan ve 200 dolayında malign (kötü huylu) hastalığa neden olan kapsamlı bir anlam taşır. Diğer bir deyişle kanser tek bir hastalık ol­mayıp, 200 üzerinde hastalık grubudur. Kanser evrensel bir hasta­lık olup, binlerce yıldır bilinmektedir. Sık görülmesi ve yüksek oran­da ölümlere yol açması nedeniyle kanser, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede kanser, kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde ise 0-1 yaş grubu dışta tutulursa, ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sı­rada yer almaktadır. Ülkemizde kanser 1981 yılında bildirimi zorun­lu hastalıklar listesine alınmıştır. Çocukluk çağının özel tümörleri dışında, sonraki dönemde yaş arttıkça kanser sıklığı daha da artmak­tadır. Ortalama yaşam süresinin arttığı toplumlarda kanser daha sık görülmektedir.

Kanser terimi, Latince “cancer” Yunanca “Corcinos” sözcüklerinden temel almıştır. Yengeç anlamına gelen bu terim epitelial kökenli malign tümörlere verilen addır. Tümör terimi ise, Latince “tumor” sözcüğünden gelir, şişlik, ur anlamını taşır. Tümörler iki grup altın­da toplanır.
Benign (selim-iyi huylu) tümörler, sınırlı büyüme potansiyelleri olup, bulundukları bölgede büyüyerek genişler ve metastaz yap­mazlar.

Maiign (habis-kötü huylu) tümörler, hızla çoğalıp, çevre dokulara infiltre olur. Uzak organlara kan ve lenf yoluyla metastaz yapalar.

Onkoloji (Kanser) Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.