Grip Belirtileri ve Korunma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Grip Nedir

Genellikle kış aylarında epidemilere sebep olan viral bir solunum yolu hastalığıdır. Etken sıklıkla A tipi influenza dır. Bulaşma; hasta bireylerin burun-boğaz salgısı ile doğrudan, yeni bulaşmış eşyalar­la dolaylı olarak solunum yolundan bulaşır. Kuluçka dönemi; 12-24 saattir.

Belirti ve Bulguları

Orta düzeyde nonspesifık halsizlikten tamamen hastalığı içeren ciddi başlayan baş, bel, sırt, kas ve eklem ağnlan, ciddi halsizlik ve solunum semptomları takip eder. Boğaz ağrısı, sternum altında
yanma hissi, kum öksürük, bazende nezle şeklindedir. Daha son­raları şiddetli öksürük, balgam ve yüksek ateş görülür. Semptomlar genellikle 2-3 gün devam ettikten sonra ortadan kalkar ve ateş dü­şer. Bazen, ateş , halsizlik, terleme ve yorgunluk bir hafta kadar sü­rebilir, bazen de başlangıçtan 48 saat içinde dispne, siyanoz, he-moptizi, akciğer ödemi gelişir ve hastalık ölümle sonuçlanabilir. Komplikasyonları pnömoni ve ikinci bir bakteri enfeksiyonudur.

Tanı

Özellikle epidemiler sırasında belirti ve bulgulara göre konur. Sporadik olgular üst solunum yollarında hastalık yapan diğer bak­teriyal enfeksiyonlarla karışabilir. Hastalığın başlangıcında labora­tuar bulgusu olarak lökopeni, nekahat döneminde lökositoz vardır.

Grip Tedavi ve Bakım

Komplikasyonsuz olgularda belirli bir tedavi şekli yoktur. Semp­tomlara yönelik tedavi yapılır; öksürük için sedasyonlu öksürük şu­rupları, analjezik ve antipiretik kullanılır. Komplikasyonlu vakalar­da antibiyotiklerden yararlanılır. Hasta akut dönemde (ortalama bir hafta) duyarlı bireylerden uzak tutulur. Semptomları başlangıcın­dan itibaren yatak istirahati sekonder enfeksiyonların gelişimini ön­ler, sık havalandırılmış ılık bir odada tutulur, üşütülmez, terli giysi ve yatak takımları değiştirilir, yaşam bulguları 2-4 saatlik aralarla kontrol edilmelir. Nabız ve solunum sayısında artma, dispne, siya­noz ve hemoptizi varlığında hemen hekime haber verilir.

Korunma

Hastalık insandan insana doğrudan bulaştığından hastalarla ya­kın temasın azaltılması, sekresyonlu atıklarla ilgili hijyenek önlem­lerin alınması önemlidir. Grip aşısıyla primer koruma sağlanır. Aşa­ğıdaki durumlarda aşılanma önerilir:

1. Yıl içinde hastane ya da evde, düzenli tedavi ve bakım gerekti­ren kronik kardiyopulmoner hastalıklı erişkin veya çocuklar,
2. Huzur evlerinde kalanlar ve diğer ilave bakım gerektirenler,
3. Hekim, hemşire, tıp öğrencileri, hemşire öğrenciler ve diğer sağ­lık bakımı verenler,
4. 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,
5. Kronik metabolik hastalıklı, renal yetmezlikli, anemili, immun suprese, kistik fıbroz ya da astımlı kişiler,
6. Toplumsal kurumlarda çalışanlar; emniyet örgütü çalışanları, ulaşım araçları personeli, besin üretimi ve ticareti ile uğraşanlar, itfaiyeciler ve eğitimciler aşılanmalıdır.Grip aşısı yumurtaya aşırı hassas anafılaktik bireylerde kontren-dikedir.

Grip Belirtileri ve Korunma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.