FOSAMAX 70 MG 4 TABLET Yan Etkiler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Fosamax genelikle iyi tolere deilir. Yan etkiler çoğunlukla hafif olmuştur ve tedavinin kesilmesini gerektirmez.
Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlar : Aşağıdaki üst gastrointestinal istenmeyen etkiler günde 10 mg Fosamax kullanan hastaların %1’i veya daha fazlasında ve plasebodan daha yüksek insidansda belki, olasılıkla veya kesin olarak ilaca bağlı olarak bildirilmiştir; abdominal ağrı, disepsi, ösofogus ülseri, disfaji, ve abdominal distansiyon. nadiren döküntü ve eritem görülmüştür.
Tüm vücutta: ürtiker ve nadiren ajioödem içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Gastrointestinal : Bulantı, kusma, ösofajit, ösofogeal ülserler ve orofaringeal ülser; nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte nadiren bazen ciddi ve komplikasyona yol açabilen gastrik ve duodenal ülserler.

FOSAMAX 70 MG 4 TABLET Yan Etkiler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.