ezetrol tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Ezetimib
Ambalaj: 10 mgx28 tablet.
End.: Primer Hiperkolesterolemi, Homozigot AileviHiperkolesterolemi (HoFH) ve Homozigot Sitosterolemi (Fitosterolemi).
Kontr.E.: Ezetimibe karşı aşırı duyarlık.

Uyar.: Ezetimib ve bir statin alan hastalarda transaminazyükselmeleri gözlenmiştir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozayarlanması gerekmemektedir. Orta ve şiddetli karaciğer bozukluğu olanhastalarda önerilmez. Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez. 10 yaşından büyükçocuklarda ve yetişkinlerde dozun ayarlanması gerekmez. Gebelere verilirken tedbirliolunmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; potansiyel yararıbebek üzerindeki potansiyel riskten ağır basmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan E.: Tek başına verildiğinde baş ağrısı,karın ağrısı, diyare; bir statin birlikte verildiğinde baş ağrısı, yorgunluk,karın ağrısı, kabızlık, diyare, gaz, bulantı, ALT yükselmesi, AST yükselmesi,miyalji görülebilir.

Etkileş.: Birlikte antasit verildiğinde, ezetimibinemilim hızı azalmış ancak ezetimibin biyoyararlanımı üzerinde bir etkioluşmamıştır. Birlikte kolestiramin uygulanışı, toplam ezetimibin ortalamaAUC’sini yaklaşık %55 azaltmıştır. Fenofibrat ya da gemfibrozil birlikteverildiğinde toplam ezetimib yoğunluğunu sırasıyla yaklaşık 1.5 ve 1.7 katartırmıştır, ancak bu artışlar klinik bakımdan anlamlı kabul edilmemiştir.Fibratlarla ezetimib uygulanımının yararı ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.Ezetimib ile atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatinarasında klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşme görülmemiştir.

Doz Önerisi: Hasta lipit düşürücü bir diyet uygulamalıdır ve Ezetrol ile tedavi sırasında diyetedevam etmelidir. Günde 1 kez Ezetrol10 mg önerilir, tek başına ya da bir statinle birlikte kullanılabilir. Ezetrol aç ya da tok karnına, gününherhangi bir saatinde alınabilir.

ezetrol tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.