Düşük

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Düşük, hamileliğin ilk 20 haftası bo­yunca, embriyo veya cenin rahmin dışın­da kendi başına yaşamını sürdüremeden hamilelik sonlandığında oluşur. 20 haftadan sonra, hamilelik biterse ölü doğum olarak adlandınlır. Hemen hemen her hamile kadın düşük konusunda endişele­nir, ama bütün hamileliklerin yalnız yak­laşık % 15′inde düşük görülür.
Düşüğün Genel Belirtileri
Düşük olabileceğinden endişelenmenizi gerek­tirecek bazı belirtiler:
• Vajinal kanama
• Kramplar
• Gidip gelen ağrılar
• Sırtın küçük bir bölümünde başlayan ve karnın alt kısmına doğru ilerleyen ağn
• Parça düşürme
Düşüğe Neler Sebep Olur?
dusukDüşüğe nelerin sebep olduğunu genellikle bile­meyiz ve çoğu kez nedenini bulamayız. Erken düşüklerdeki en genel bulgu, embriyonun gelişimindeki anormalliktir. İncelemeler, tüm erken düşüklerin yarısından fazlasının kromozomla ilgili anormallikler olduğunu gösterir.
Radyasyon, kimyasal maddeler (uyuş­turucu veya ilaçlar) ve enfeksiyonlar da­hil birçok faktör embriyo ve onun orta­mını etkiler. Teratojenler (Fetal büyü­meyi bozacı ve sakatlıklara neden olan herhangi faktör) olarak adlandırılan bu yan faktörler 4. hafta bölümünde detaylı olarak açıklanmaktadır.
Anneyle ilgili çeşitli faktörlerin bazı düşüklerde önemli olduğuna inanıyoruz. Listeriozis, toksoplazma ve frengi gibi ender rastlanan enfeksiyonların düşük­lerde etkisi vardır.
Herhangi bir özel besinin ve hatta bü­tün besinlerin orta düzeyde eksik alın­masının düşüğe neden olduğuna dair ke­sin kanıtımız yoktur. Sigara içen kadın­larda düşük olasılığı daha fazladır. Alkol de düşük olasılığını artırır.
Bir kaza travması veya büyük bir ame­liyat geçirmek, ispatlaması zor olsa da, düşükle ilişkilendirilmektedir. Rahim ağzı yetmezliği , ilk trimesterdan sonra hamileliğin sonlanmasının nedenlerinden biridir. Bir­çok kadında, duygusal mutsuzluk veya travma yüzünden düşük olduğu ileri sü­rülür, ama bunu kanıtlamak çok zordur.
Aşağıda düşüğün farklı türleri ve ne­denleri ele alınmaktadır. Bu, eğer her­hangi bir düşük belirtisi varsa neye dik­kat etmeniz konusunda sizi uyarmak için eklenmiştir. Sorularınız varsa, bunları doktorunuzla konuşun.
Düşük Tehdidi
Hamileliğin ilk yarısı boyunca vajinadan kanlı bir akıntı gelir­se düşük tehdidi olduğundan bahsedilir. Kanama günlerce veya haftalarca süre­bilir. Kramp ya da ağrı olmayabilir. Ağ­rı, menstrual bir kramp şeklinde veya hafif bîr bel ağrısı şeklinde olabilir.
Hareketli olmak düşük yapmaya ne­den olmasa bile, yatakta istirahat etmek yapabileceğiniz tek şeydir. Hiçbir prosedür veya ilaç tedavisi bir kadını düşük yapmaktan koruyamaz. Düşük tehdidi yaygın rastlanan bir ta­nıdır, çünkü kadınların % 20′sinde ha­mileliğin başında kanama olur ama hep­si düşükle sonuçlanmaz.
Kaçınılmaz Düşük
Kaçınılmaz bir dü­şük, zarların yırtılması, rahim ağzının ge­nişlemesi ve kan pıhtılarının ve hatta par­ça düşürme şeklinde ortaya çıkar. Düşük, bu durumda hemen hemen kesindir. Ra­him, genellikle cenini dışarı atarak kasılır.
Tamamlanmayan Düşük
Tamam­lanmayan düşükte hamileliğin tamamı bir anda bitmez. Bir kısmı rahimde kalır­ken bir kısmı gider. Kanama ağır olabilir ve rahim boşalana kadar devam edebilir.
Fark Edilmeyen Düşük
Bu düşük, uzun süredir ölmüş embriyonun arılama­ması durumudur. Hiçbir belirti ya da ka­nama olmayabilir. Hamileliğin bittiği ve düşüğün fark edildiği zaman süreci ge­nellikle haftalar alır.
Tekrarlayan Düşük
Bu terim genel­likle üç ya da daha fazla art arda düşük olduğunda kullanılır.
Problemleriniz varsa: Eğer problem­leriniz varsa hemen doktorunuza bildi­rin! Genellikle ilk olarak kanama olur, bunu kramp takip eder. Ayrıca ektopik hamilelik de dikkate alınmalıdır. Normal bir hamileliği belirtmek için bir kantita-tif HCG yararlı olabilir, ancak tek bir test raporu genellikle yardımcı olamaz. Doktorunuzun, birkaç günlük bir sürey­le testi tekrarlaması gerekir.
Eğer hamileliğinizde 5. haftayı geçtiyseniz, ultrason bu konuda yardımcı ola­bilir. Kanamanız devam edebilir, ama bebeğinizin kalp atışına ve normal görü­nüşüne bakmak güven verici olabilir. Eğer ilk ultrason güven verici değilse, ultrasonu tekrarlamak için bir hafta veya 10 günü beklemeniz istenebilir.
Kanamanız ve krampınız ne kadar uzun sürerse, düşük yapma olasılığınız o kadar fazladır. Eğer hamileliğiniz tamamen sona ererse kanama durur ve kramplar ortadan kalkar, bu konu aşılmış olur. Bununla bir­likte, eğer her şey dışarı atılmamış olursa, rahmi boşaltmak için kürtaj yapılması ge­rekebilir. Bunun yapılması kansızlık ve enfeksiyon riski oluşturan uzun süreli ka­namanız olmaması açısından önemlidir.
Bazı kadınlara, hamileliklerini koru­maya yardım etmek için progesteron hormonu verilir. Düşüğü önlemek İçin progesteron kullanılması tartışmalı bir konudur. Doktorlar kullanımı ve etkinli­ği konusunda aynı fikirde değillerdir.
Rh-Uygunsuzluğu (Kan Uyuşmazlı­ğı) ve Düşük
Eğer Rh-negatifseniz ve düşük yaptıysanız, RhoGAM almanız gerekir. Bu sadece Rh-negatifseniz ve eşiniz Rh(+) ise uygulanır. RhoGAM, Rh-pozitif kana karşı antikor üretmenizi önlemek için verilir.
Eğer Düşük Yaptıysanız: Düşük yap­mak “sarsıcı” olabilir; ardından ikinci dü­şüğün üstesinden gelmek çok zor olabilir. Tekrarlayan düşükler ise çoğu vakada şans veya “kötü şans” olarak ortaya çıkar.
Doktorların çoğu, üç veya daha fazla dü­şük yapmadığınız sürece, bir düşüğün nede­nini araştırmak için test yapılmasını önermezler. Belki kromozom analizi yapılabilir ve enfeksiyon, diyabet ve lupus olasılığını araştırmak için diğer testler yapılabilir.
Düşük nedeniyle kendinizi veya eşini­zi suçlamayın. Genellikle, yaptığınız, yediğiniz veya maruz kaldığınız şeylerin hepsini belirtmek ve düşüğün nedenini bulmak imkânsızdı

Düşük adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.