Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Gebelikte Görülen Hastalıkları

Gebelikte Düşük, Hamilelikte Düşük Yapma Tehlikesi

Gebeliğin 28. haftadan önce sonuçlanmasına «düşük (Abortus) “Gebelik Düşük”» denir. Normal gebelik süresini 40 hafta kabul edersek, 28. haftaya kadar olanlar düşük, 28-38. haftalar arası ise erken do­ğum olarak adlandırılır.

Düşükler kendiliğinden (spontan) ve müdahaleli (provoke) olabilirler.

Normal gebelik süresi 40 hafta olarak kabul edilir. Gebeliğin 20. haftaya kadar kendiliğinden sonlanmasına düşük ve 20-28. haftalar arasında sonlanmasına immatür doğum (olgun olmayan doğum) denir. Doğumun 28-37. gebelik haftaları arasında olması ise erken doğum adını alır.
Düşükler kendiliğinden (spontan) veya girişime bağlı (provake) olabilir. Genel olarak tabiatta düşükler normal doğumlardan daha fazladır. Başka bir ifadeyle döllenen her 100 yumurtanın yaklaşık 60’ı düşükle, 40 tanesi ise doğumla sonlanır. Kendiliğin­den oluşan düşüklerin birçok nedeni vardır.

Özellikle ilk üç ay içinde olan düşüklerin nedenleri arasında kromozom anomalileri % 60-70’lik bir yere sahiptir. Bu kromozom anomalileri büyük ço­ğunlukla sözkonusu gebeliğe aittirler ve tekrarlama eğilimi göster­mezler. Mikrodisseksiyon yöntemiyle yapılan araştırmalarda, özellikle erken düşüklerde % 90’a varan oranlarda beyin ve omurgayı tutan sakatlıklar saptanmıştır. Bunların yanısıra yüksek ateşle sey­reden hastalıklar, zehirlenmeler, rahim anomalileri gibi bazı faktör­ler de düşüğe yol açabilir. Ancak yukarda verilen oranlardan da anlaşıldığı gibi düşük, yaşama şansı olmayan ağır kromozom anomalili ve sakat gebeliklerin tabiat tarafından sonlandırılmasıdır.

Kendiliğinden oluşan düşüklerin birçok nedenleri vardır. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Cinsel organlardaki anomaliler:
Rahimin arkaya dönük ya da yapışık olması, normalden ufak oluşu, ağzının yırtıklığı ya da adale sisteminin doğuştan yetersizli­ği, aynı zamanda yine doğuştan olan bazı anomaliler düşüğe yol açabilir.

2- Genel nedenler:
Düşüğe neden olabilecek özel durumlar da şöylece özetle­nebilir:
• Yüksek ateşli hastalıklar. Kızıl, kızamık, difteri, zatürree vb.,
• Uzun süren hastalıklar. Frengi, tüberküloz, sıtma, kalp ye­tersizliği, böbrek hastalıkları,
• İç salgı bezlerinin bozuklukları.
Halk arasında «üstüne görme» denen olayı düşünerek hiçbir zaman doktora gitmeyi ihmal etmeyiniz.
Ayrıca, kanama düşükten başka nedenlerle de olabilir:
• Dış gebelik,
• Rahim ağzındaki yaralar,
• Rahim ağzı ve vaginadaki varisler, vb.
Kanamanın hangi nedenlerle olduğunu anlayıp tedavi edebi­lecek kimse ancak doktorunuzdur.

Hamilelikte Düşük Riski Nasıl Azaltılır

Gebe bir kadının nelere dikkat etmesi gerektiğini daha önce anlatmıştık. Şimdi size özellikle dikkat etmeniz gereken durumları kısaca bir daha söyleyelim:

1 -Aşırı hareketlerden kaçınmak, Düzenli olarak tuvalete çıkmak, Gerektiği gibi beslenmek, vb.
2-Gebelik kuşkusunda hemen doktora başvurup gebeliği kesin olarak saptamak ve ondan sonra doktorun öğütlerine uy­mak, gerekli olan muayeneleri yaptırmak.
3-Yukarda sözü edilen düşük belirtilerinden herhangi birisi­nin görülmesi halinde hiç vakit kaybetmeden doktora haber ver­mek gerekir.

Şikâyetleriniz bir düşük olasılığından kaynaklanıyorsa, dokto­runuz gereken ilaçları verecek ve dinlenmenizi sizden önemle is­teyecektir. Günümüzde düşüğe engel olmak amacıyla hangi ilacı kullanırsanız kullanınız, eğer yatak istirahati yapmazsanız sonuç sizin için yeterince iyi olmayacaktır.
Başka bir deyişle, yatak istirahati düşüğe engel olmak için en güçlü ilaçtır. Bu noktaya gerektiği kadar önem verirseniz sorunun önemli bir kısmını çözümlemiş olursunuz.

Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.