Dr. Zekayi Kutlubay’dan Ayak Kokusuna Çözüm

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ayak kokusu nedeninin aya??n terlemesi, ?slak kalmas? veya iyi kurulanmamas? sonucu mantar ve bakterilerin deride meydana getirdi?i infeksiyon oldu?unu söyleyen Deri ve Zührevi Hastal?klar Uzman? Dr. Zekayi Kutlubay, "Aya??n havas?z kalmas?, nem ve s?cakl???n artmas? mikroplar?n yerle?mesi ve üremesi için gerekli zemini haz?rlar, uygun ortam bulan bakteriler üremeye ve ço?almaya ba?lar özellikle ’Brevibakter ve corynebacterium’ denilen bakteriler ek?i ayak kokusuna neden olur" dedi.

546277_detay

Kutlubay, parmak aralar?n?n zamanla ter ve ?slak kalma sebebiyle yumu?ad???n?, çatlad???n? ve buradan giren bakterilerin kana kar???p lenf yollar?nda veya deride y?lanc?k gibi infeksiyonlar olu?turabilece?ine dikkati çekti.

-BOTOX ?NJEKS?YONLARI EN MANTIKLI YÖNTEM-

Uz. Dr. Zekayi Kutlubay, aya??n a??r? terlemesi durumunda, lokal olarak terlemeyi azaltan kremlerin kullan?labilece?ini ancak bunlar?n pek etkili olmad???n? vurgulad?. Ba?ka bir yöntemle ayaklar?n elektrik ak?m? geçen bir kaba sokuldu?u ve bu yöntemle ter bezlerinin a?z?n?n t?kat?ld??? ancak bunun da geçici bir yöntem oldu?unu belirten Kutlubay, günümüzde en mant?kl? yöntemin 6-8 ay süreyle terlemeyi azaltan Botox injeksiyonlar? oldu?unu ifade etti.

-BUNLARI YAPMALI-

?nfeksiyonlu bölgenin her gün düzenli olarak ?l?k su ile y?kanmas? ve kurulanmas? gerekti?ini dile getiren Dr. Kutlubay, ayak kokusu sorunu ya?ayan ki?ilere ?u önerilerde bulundu: "Ayaklar?n?z?, ayak bileklerinizi s?kacak hiçbir ?ey giymeyin, rahat ayakkab?lar giyin, ayaklar?n?z? serin ve kuru tutun, ayaklar?n?z? kurularken kendi ki?isel havlunuzu kullan?n ve s?k aral?klarla de?i?tirerek yüksek ?s?da y?kay?n, kolay hava alan ve terlemeyen ayakkab?lar, pamuklu çoraplar tercih edin, ortak kullan?m alanlar?nda ç?plak ayakla dola?may?n, ba?kas?n?n ayakkab?, terlik, törpü gibi özel e?yas?n? kullanmay?n."

ANKA

Dr. Zekayi Kutlubay’dan Ayak Kokusuna Çözüm adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.