Domuz Gribi Nedir İnfluenza Hakkinda

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Domuz Gribi Nedir, Domuz Gribinin Hakkında

H1N1 Dediğimiz domuz gribi virüsü önceden insanlardan insana bulaşmasada artık insandan insana bulaşmaya başlamıştır. Virüsün ilk görüldüğ ülke Amerika Birleşik Devletleridir. 2009 yılı ortalarında belirlenmiştir.

Bugüne kadar çok sayıda (10000’den fazla) vakaya rastlanılmıştır.

Daha önce insanlarda görülmeyen bir Grip virüsü (İnfluenza A) tipinin (H1N1) ge­çirdiği değişimle artık insanlarda da görüle­bilen grip türüdür.

Türkiye’de Domuz Gribi

Domuz Giribi İlk kez Nisan 2009’da Amerika’da insan­larda enfeksiyon oluşturduğu saptanan yeni influenza A H1N1 virüsü insandan insana bulaşmaktadır. Daha önce de bildiğimiz ve her yıl kış aylarında mevsimsel salgınlar ha­linde tüm ülkelerde görülen influenza A virü­sü ile benzer şekilde bulaşmakta, ama belirti ve bulgularında bazı farklılıklar saptanmak­tadır. İlk kez Amerika’da teşhis edilen virüs, Meksika yerel basınından elde edilen bilgile­re göre Mart-Nisan aylarında Meksika Vencruz bölgesinde çok sayıda kişide de hastalı­ğa neden olmuştur. Amerika’da ilk hastaların teşhis edilmesinden sonra başlatılan yoğun araştırmalar, hastalığın tüm dünyaya yayıl­dığını göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 23 Mayıs 2009 tarihine kadar 43 ülkede 12.022 laboratuvarda kesin teşhi­si konmuş grip vakasına ulaşmıştır. Bu süre zarfında çoğunluğu Meksika’da olmak üzere 86 kişi bu hastalık nedeni ile yaşamını kay­betmiştir. Ülkemizde de iki kişinin sınırdan girişi sırasında hasta oldukları, yani hastalı­ğı ülkemiz dışında aldıkları bilinmektedir.

Domuz Gribi Nasıl

Hastalığın yayılım şekli ve klinik tablo ile ilgili ilk bilgilere Amerika Birleşik Devletle­rinde saptanan ilk hastalardan elde edilen verilerin yayınlanması ile ulaşıldı. Buna göre hastaların sadece 1/3’ü hastalanmadan ön­ceki 7 günde Meksika seyahati yapmış ol­duğunu ifade ediyordu, yani muhtemelen virüs bu seyahat sırasında bulaşmıştı. Kalan hastalarda böyle bir hikaye olmaması, bu­lundukları toplum içinde bulaşma olduğunu yani yerel yayılımı gösteriyordu. Avrupa ve Asya’da saptanan hastaların da bir kısmı Meksika veya Amerika’ya herhangi bir seya­hat yapmamış olan, yani yaşadıkları yerde hastalanan kişilerden oluşuyordu. Önemli bir grup hastayı ise okullarda oluşan salgın­dan etkilenenler oluşturmaktaydı.

Bu virüsün ortaya çıkış şekli ve yayılım özellikleri 1968’de ortaya çıkan influenza A (H3N2) den beri bir pandemi (tüm dünyaya yayılan salgın) olasılığı gösteren en büyük tehdidi oluşturduğunu düşündürmektedir. Aslen bugün artık pandeminin olduğunu kabul etmek, ancak en az zarar ve yayılımla atlatılması için çaba göstermek en önemli yaklaşım olacaktır.

Domuz Gribi Denilmesinin Sebebi

Yeni salgında saptanan virüsün genetik özellikleri ilk araştırmalarda Amerika Birle­şik Devletlerinde 1998 yılından itibaren do­muzlarda görülen bir virüs ile çok benzerlik göstermesi nedeni ile Domuz Gribi tanımı kullanıldı. Diğer yandan Meksika’da Mart-Nisan aylarında grip benzer vakalarının gö­rüldüğü Vancruz bölgesinde Amerikalıların sahibi olduğu domuz çiftliklerinin varlığı da bu ismin verilmesine katkı sağlamıştır. Ancak sonraki araştırmalar bunun Kuzey Amerika’da domuzlarda görülenden ol­dukça farklı bir virüs olduğunu; Avrupa ve Asya’da domuzlar arasında dolaşan virüsle­re ait ayrıca kuş virüsü ve insan virüsüne ait genlerin varlığını göstererek dörtlü karışım bir virüs olduğunu ortaya koymuştur. Bugün insandan insana bulaşabilmesi, bulaşmanın olması için domuz teması gerektirmemesi ve isimlendirme nedeni ile gereksiz domuz itlafına neden olması nedeni ile tüm dünya­da yeni influenza virüsü (H1N1) olarak anıl­maktadır.

Domuz Gribi Nedir İnfluenza Hakkinda adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.