Domuz Gribi İnsandan İnsana Bulasmasi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Domuz Gribi (H1N1) Virüsü İnsandan İnsana Nasıl Bulaşır

İnfluenza A virüsü önceden insandan insana bulaşmıyor olsada artık bu virüsünde insandan insana bulaştığı belirlenmiştir. Domuz gribi virüsünün insandan insana bulaşma yolu diğer bulaşıcı hastalıkların bulaşma yoluyla benzerlik göstermektedir.

Yeni İnfluenza A (HİNİ) virüsü de mev­simsel grip gibi insandan insana genellikle öksürme, aksırma esnasında ortama yayılan ve virüs içeren solunum salgısı damlacıkla­rıyla bulaşır. Bu damlacıklar, doğrudan so­lunum yolu ile alınabileceği gibi ortamdaki kapı kolu, masa, sandalye gibi cansız yüzey­lerden veya tokalaşma suretiyle eller aracılı­ğıyla da alınabilir. Ayrıca ağız, burun ve göz yolu ile bulaşabilmektedir. Yeni İnfluenza A (H1N1) virüsü ile ilgili önemli noktalardan bir tanesi de hastalarda saptanan bulantı, kus­ma ve ishal gibi sindirim kanalına ait belirtilerin görülmesidir. Henüz pek çok bilginin yeterince olgunlaşmadığı bu virüs ile ilgili, bu belirtilerin varlığı virüsün insan dışkısı ile de ortama yayılabileceği fikrini vermek­tedir. Ancak bunun kesin olup olmadığı ve ne kadar sürdüğü henüz bilinmemektedir.

Domuz Gribi Semptomları

Virüsü alan kişinin hastalık başlangıcın­dan 1 gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcı olacağı tahmin edilmektedir. Yani virüsü alan kişiler henüz belirtiler ortaya çık­madan önce etrafa bulaştırabilirler. Bu de­mektir ki hasta olsun olmasın toplumdaki her birey korunma ile ilgili tüm önlemleri al­malıdır. Hastalık belirtileri gerileyinceye dek bulaştırıcılığın devam etmesi de olasıdır. Konu ile ilgili araştırmalar henüz sonuçlan­madı ise de küçük çocuklar veya bağışıklık yetmezliği olan hastalarda bulaştırıcılık sü­resi muhtemelen daha uzundur. Hiç hastalık tablosu gelişmeyen kişilerin virüsü yayarak bulaştırıcı olup olmadığı henüz bilinmemek­tedir.

Meksika’daki salgın sırasında bir kişinin hastalığı bulaştırdığı birey sayısı ortalama 1,4-1,6 olarak bulunmuştur. Bu mevsimsel gribe göre daha bulaşıcı olduğunu düşün­dürmektedir.

Domuz Gribi Hastalığı

Domuz eti ile temas veya yiyecek olarak tüketilmesi risk taşır mı?

Hayır. Şu anda virüs zaten domuzlardan değil, insandan insana bulaşmaktadır. Ayrı­ca virüs yiyeceklerle bulaşmadığından böy­le bir olasılık söz konusu değildir. Domuz eti veya bunlardan üretilmiş yiyeceklerin tüke­tilmesi ile yeni HİNİ virüsü bulaşmaz. Uy­gun şekilde hazırlanmış ve pişirilmiş domuz ürünleri güvenle tüketilebilir.

İçme Suyu risk oluşturur mu?

Bilinen dezenfeksiyon yöntemleri uygu­lanmış musluk sularından grip virüsü bu­laştırma riski büyük olasılıkla söz konusu değildir. Bu konuda veya H1N1 virüsünün suların dezenfeksiyon işleminden ne denli etkilendiğini araştıran özellikle yürütülmüş bir çalışma yoktur. Ancak musluk sularında sağlanan serbest klor miktarlarının kuş gribi etkeni H5Nl’in etkisiz kalmasını sağlamaya yeterli olduğu bulunmuştur. Muhtemelen diğer grip virüsleri da benzer şekilde suyun klorlanması ile etkisini kaybedecektir. Su içme sonucu gelişmiş bir H1N1 enfeksiyonu şimdiye kadar söz konusu olmamıştır.

Yeni influenza A H1 N1 virüsü havuzda yüzme ile bulaşır mı?

İnfluenza virüsleri insanda üst solunum yollarına yerleşir. Suda yüzme sonucu ge­lişmiş hastalık tablosu hiç oluşmamıştır. Uygun şekilde dezenfeksiyon işlemi yapılan suların influenza virüs bulaşması için risk oluşturması mümkün gibi görünmemekte­dir. Bu konuda henüz H1N1 virüsü ile bilgi söz konusu değilse de havuzlarda gereken 1-3 ppm serbest klor sağlandığında kuş gribi virüsü H5N1 için yeterli dezenfeksiyon elde edilmektedir. Bunun diğer influenza virüsle­ri için de geçerli olması muhtemeldir.

Domuz Gribi İnsandan İnsana Bulasmasi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.