Dokuz Romatizmasi Akut Romatizmal

Yazar:   Tarih:   Kategori: Yemek Tarifleri 

Romatizma Hastalıklarıyla İlgili Soru ve Cevaplar

Doku Romatizması ve Akut Romatizmal

Belimdeki kireçleme nedeniyle ara sıra bel ağrılarım oluyor. Özellikle sabahları kalkınca belimdeki ağrı artıyor. Yattığım ya­tak ile bel ağrısının ilgisi olur mu?

Bel kireçlenmesi olanlarda sabahlan yataktan kalkınca ve uzun süreli oturma şeklindeki istirahatlardan sonra belde tutukluk ve ağrılar ortaya çıkar. Hastanın geceleri ortalama 8 saat sü­reyle uyuduğu gözönüne alınırsa yatılan yatağın önemi anlaşılır İdeal yatağın zemini düz ve sert, yatağın ise rahat ve yumuşak olması gerekir. Bazı hastalar sert yatak denilince tahtanın üzerin­de yatmak gerektiğini zannediyorlar. Bu doğru değildir, önemli olan yatağın zemininin çukurlaşmaması ve düz olmasıdır.

Yaklaşık 1.5 yıldır boyun ağrısı çekiyorum. Yaşım 40 civarında. Gittiğim Jizik doktorları değişik şeyler söylediler. Bazıları boynumda düzleşme olduğunu, bazıları ise kireçlenme olduğunu ifade ettiler. Hangisi doğrudur?

Boyun ağrısı yapan sebepler içinde boyun kireçlenmesi de vardır. Boyun kireçlenmesi 30-35 yaşlarında başlamaktadır. Bo­yun kireçlenmesi olanlarda her zaman değil ama zaman zaman boyun ağrıları ve boyunda tutukluk olabilir. Özellikle ağrılı dö­nemlerde çekilen boyun filimlerinde boyun kaslarındaki sertlik nediniyle boyunda düzleşme görülür. Aynı zamanda kireçlenme de olduğundan bazı doktorlar hastalara boyunda kireçlenme ol­duğunu bazıları da kas sertleşmesi nedeniyle boyundaki çukurlu­ğun düzleştiğini söylerler. Sonuçta ikisi de doğrudur.

Sol omuzumda ve kolumda ağrılar oluyor. Gittiğim Jîzikçi omuzumda kireçlenme olduğunu söyledi. Ben sağ kolumu kullanı­yorum. Acaba sol kolumu fazla kullanmadığım için mi kireçlenme olmuştur?

Gerek sağ ve gerekse sol omuz eklemi de kireçlenmeden etki­lenmektedir. Kireçlenme normalin üzerinde kullanılan eklemlerde ve normalden az kullanılan eklemlerde, normal kullanılan eklem­lere kıyasla daha fazla görülmektedir. Aşırı çalışmayı gerektirme­yen bir meslekte olan ve sağ ve sol kolunu birbirine yakın sıklık­ta kullananlarda sağ veya sol omuzda kireçlenme görülme sıklığı birbirine yakındır. Sizin kireçlenmenizin sol omuzda olması muh­temelen sol kolunuzun fazla kullanılmamasına bağlı değildir. Kireçlenme sebebi olan başka hastalıklar araştırılmalıdır.

Dizlerimde kireçlenme var. Gittiğim doktorlar kum torbaları ile egzersiz yapmamı tavsiye ettiler. Egzersiz yapınca ağrılarım arttı Egzersizleri bıraktım. Ne yapabilirim?

Diz kireçlenmesi olan hastalarda çoğu zaman diz kaslarında ağrı ve kullanılmamaya bağlı kas güçsüzlüğü gelişmekte ve bu hastanın ağrılarının artmasına ve kireçlenmesinin ilerlemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle diz kireçlenmelerinde diz kaslarını güçlendiren, elastikiyetlerini artıran kum torbası ve benzeri araç­larla yapılan egzersizler çok önemlidir. Ancak başlangıçta kaslar yorulduğu ve zorlandığı için hastanın ağrıları artabilir. Ağrılara bakılarak egzersiz kesilmemeli ve mutlaka devam edilmelidir. Ancak ağrılar çok fazla oluyorsa egzersizler hafıfletilmeli ve azar azar artırılarak yaptırılmalıdır. Gerekirse egzersizlerden evvel ha­fif ağrı kesici ilaçlar verilerek ağrının egzersizleri engellememesi sağlanır.

Dizimde kireçlenme olduğu için gittiğim doktor dizime korti­zonlu iğne yaptı. Bir süre çok rahatladım.İki ay sonra ağrılarım tekrar başladı. Şimdi eskisinden daha çok ağrıyor. Acaba hastalı­ğım mı ilerledi. Yoksa dizime yapılan iğnemi zarar verdi?

Romatizmalı hastalarda ve kireçlenmelerde kortizonlu ilaçlar kullanılmaktadır. Bazı eklem hastalıklarında kortizonlu iğneler eklem içine verilmektedir. Eklem içine yapılan iğnelerin bazı za­rarlı etkileri olabilmektedir. Eklemde iltihaplanma, eklem içinde kanama, eklem kıkırdağının zarar görmesi ve kullanılan kortizo­nun kana karışarak sistemik yan etkilerinin ortaya çıkması bu yan etkilerden bazılarıdır. Hasta genellikle iğnelerden faydalanır. Bir süre sonra iğnenin etkisi kaybolunca tekrar eski ağrılar baş­lar. Hasta eski ağrısını unuttuğu için ağrılarının arttığını ve has­talığının ilerlediğini zannedebilir ya da iğneler ekleme zarar vere­rek hastalığı ağırlaştırabilir. Diz içine kortizonlu iğne en son düşünülecek bir tedavi şeklidir.

İki yıldır ara sıra boynum ağrıyor. Son gittiğim fizik tedavi doktoru boyun korsesi kullanmamı tavsiye etti. Korse kullanırken şikayetlerim düzeldi. Ancak korseyi çıkardıktan sonra başımı ta­şımakta zorlandığımı farkettim. Ayrıca ağrılarım da arttı. Sebebi­ni öğrenebilir miyim?
Sebep ne olursa olsun eklem ağrısı olan özellikle bel ve bo­yun ağrısı olan hastalarda korse, bandaj vb. yardımcı cihazlar kullanılmaktadır. Boyun ağrılı hastalarda kullanılan korseler bo­yun hareketlerini engelleyerek ve başın ağırlığını taşıyarak boyu­nu dinlendirir ve boyun ağrısının düzelmesine yardımcı olur. Kor­se kullanım süresi hastalığın ağırlığına ve hastanın boyun kasla­rının yapısına göre düzenlenir. Mümkün olduğu kadar süre kısa tutulmalı ve korse kullanılırken dahi izametrik denilen boyun eg­zersizleri yapılarak boyun kaslarının elastikiyeti ve kuvveti ko­runmalıdır. Egzersiz yapılmaz ve korse kullanma süresi çok uza­tılırsa (sizde olduğu gibi) korse çıkarılınca boyun kaslarında geli­şen kuvvetsizlik ve sertleşme nedeniyle hastanın ağrılarında şid­detlenme görülür. Ayrıca uzun süre kullanılan korseler psikolojik bağımlılık da yaparlar.

Dizlerimdeki ağrı nedeniyle gittiğim doktor iğne verdi. İğne­nin içindeki kağıdı okuyunca kortizonlu bir ilaç olduğunu ve pek çok yan etkisi olduğunu gördüm. İlacı kullanmadım. Ne önerirsi­niz?

Kortizonlu ilaçlar etkileri ve yan etkileri fazla olan ilaçlardır. İlacın kullanılmasına karar verecek olan doktor kar/zarar denge­sine göre davranmalıdır. Kortizonlu ilaçlar en son başvurulması gereken, kısa süreli ve mümkün olduğu kadar düşük dozlarda kullanılması gereken ilaçlardır. Kullanıp kullanmama konusunda doktorunuzla görüşüp ondan sonra karar vermeniz uygun olur.

50yaşındayım. Bacaklarımda ağrılar oluyor. Değişik doktor­lara gittim. Son gittiğim doktor kalçalarımda kireçlenme olduğu­nu söyledi. Daha öncekiler Jilimlerimde bir şey olmadığını söyle­mişti. Hangisine inanacağımı şaşırdım.

50 yaşında kalçalarda kireçlenme görülebilir. Kireçlenmenin başlangıç dönemlerinde filimlerde fazla bir şey görülmez. Hasta­lık ilerledikten ve eklemde orta dereceli dejenerasyon oluştuktan sonra filimlerde kireçlenme görülür. Bu nedenle kireçlenmenin başlangıç döneminde biz tanıyı muayene ve sorgulama ile koyu­yoruz. Çoğu zaman filmi kireçlenme olup olmadığını anlamaktan ziyade diğer ağrı yapan hastalıkları dışlamak için istiyoruz. Bir de hafif kireçlenmeyi bazı doktorlar filimlerde farkedemeyebilir Bu nedenle yaşınız kireçlenmeye uygun ve klinik belirtilerde kireç­lenmeyi düşündürüyorsa filimde önemli bir şey görülmese bile ki­reçlenme tanısı konulur.

55 yaşında bir bayanım. Her iki dizimde de ağrılar oluyor. Diz muayenelerimde bir şey bulamadılar. Bir doktor kalça eklem­lerinde kireçlenme olabileceğini ve kalça ağrılarının dizlere vura­bileceğini söyledi. Kalça ağrısı dizlere vurur mu?

Kalça eklemi ile diz ekleminin sinir yapıları kısmen ortak ol­duğu için bazen kalça eklemi ağrıları dize vurmakta ve diz ağrısı zannedilmektedir. O nedenle diz ağrısı ile gelenlerde diz eklemin­den sonra mutlaka kalça eklemlerinin de muayene edilmesi gere­kir. Sizin de kalça ekleminizdeki kireçlenmenin ağrısı muhteme­len dizlerinize vurmaktadır.

Dizlerimde kireçlenme var. Bazı doktorlar yürümemi tavsiye ederken bazıları yürümemem gerektiğini ve istirahatin uygun ola­cağını söylediler. Sizin tavsiyeleriniz nelerdir?

Diz kireçlenmesi olanlarda diz kaslarında gelişen kuvvetsiz­lik ve sertleşmeler fizik tedavi ve egzersiz ile düzelmektedir. Fizik tedavi imkanı olmayanlarda dahi iyi düzenlenmiş bir ev egzersiz programı ile hastaların diz kasları güçlendirilebilir. Diz kireçlen­mesi olan yaşlı hastalarda genellikle kilo sorunu da olmaktadır, o nedenle yürüme tavsiye edilmektedir. Ancak diz kasları çok zayıf olanlarda yürme esnasında vücdun ağırlığı diz kaslarına değil ek­leme bineceği için hastanın ağrıları ve kireçlenmesi artabilir, o nedenle bu tür hastalara önce dizlere ağırlık vermeden diz kasla­rını güçlendirici egzersizler önerilir. Diz kasları yeterli bir duruma geldikten sonra yürüme şeklindeki egzersizler tavsiye edilirse da­ha uygun olur.

3 aylık bebekte sağ ve sol kolunda kana benzer lekebel ağrısı kalçaya vururmubel kireçlenmesi egzersiz nasıl yapılırbel sırt ağrıları ve kireçlenme bitkisel çözümleriboyun ağrısı omuza vururmuboyun düzleşmesi için yapılan yataklarboyun kireçlenmesi kaç yaşlarında olurboyun romatizmasıboyun ve omuz kireçlenmesinde hangi kür iyi geliyorboyundaki kireçlenmenin sebep olacağı sorunlar ve bitkisel çözümleridiz agrimasi 30 yaslarindadiz ağrısı için kum torbasıdiz ağrısı kireçlenme egzersizleridiz eklemlerine yapılan kortizon iğne ilaçisim listesidiz kireçlenmesi iğne ile tedavidizlerdeki kireçlenmeye iğneyle yapılan tedavidizlere iğne vurulmasının yararlarıdizlerimde kireçlenmedız agrılarım ıcın nasıl egzersız yapayım keklem ağrılarında kortizoneklem romatizması boyuneklem romatizmasında başvurulacak doktoriğne romatizma yan etkilerikalça eklemine iğnekireçlenme için yapılan iğnekireclenme kortizon ignesikireçlenmede iğne tedavisikireçlenmede yapılan iğnekireçlenmeler ve eklem içi iğnekireçlenmeyle ilgili sorular ve cevaplarkortizon ciltde morartı yaparmıkortizon ignekortizon iğnesi diz ağrısı içinkortizonlu iğnekortizonlu iğne dizkortizonlu ilaç isimlerikum torbaları ilediz eğzersizleriomuzumdakireçlenme var nasıl geçerROMATIZMA AGRISI RAHIME VURURMUromatizma iğnelerin yan etkileriromatizma iğnesinin yan etkileriromatizma iynesikortizonlu isimleriromatizma sırta vururmuromatizmada kortizon kullanimi ve süresiromatizmakilo sorunutopuk ağrısı dize vururmuyaslilar icin yapilan aylikigneyataktan kalkınca bel agrısının nedenlerıyumuşak doku romatizması iğnesi

Dokuz Romatizmasi Akut Romatizmal adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.