Yumusak Doku Romatizmasi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Yemek Tarifleri 

Yumuşak Doku Romatizması

Kaslar, tendon (kiriş), derialtı yağ dokusu, bursa (ekleme komşu kesecikler) ve sinirlerin romatizmalarına eklem dışı roma­tizmalar (yumuşak doku romatizması) denilir.

Selülit

Sellülit; Derialtı yağ dokusunun yangılı ağrılı romatizmal hastalığıdır. Özellikle yağ dokunun fazla bulunduğu kalçalarda, dizde, bel, karın ve sırtta sellülitler görülür. Genellikle kireçlen­meler ile birliktedir. Hasta bölgelerde ağrılı yağ birikimleri vardır. Biriken yağ dokusu içinde sertçe modüller ele gelir. Komşu ek­lemlerde de hasta ağrı hisseder. Bu bölgeler sıkma ile oldukça ağ­rılıdır. Cilt portakal kabuğuna benzer. Sellülitin sebepleri içinde suçlanan nedenler şunlardır.

1- Şişmanlık, metabolizma buzuklukları
2-Menapoz
3- Karaciğer ve böbrek hastalıkları
4~ Lokal enfeksiyon odaklari
5- Olumsuz çevre ve iklim faktörleri
6- Travmalar ve aşırı yüklenmeler (ekleme yönelik)

Sellülitin tedavisi:Ağrılı dönemde istirahat tavsiye edilir. Kilo verdirilir. Tuz azaltılır. E ve B6 vitaminleri faydalı olabilir. Fizik tedavi araçları ve mesaj, egzersiz oldukça faydalıdır. Lokal olarak ağrılı bölgelere kortizon ve lokal anestezik enjekte edilir.

Kas Romatizması (Fibrozit)

Fibrozik (Kas romatizma); Kasların ağrılı romatizmal rahat­sızlığıdır. Hastalığın en tipik belirtisi omuz kuşağı, sırt, trapez ka­sı, kalçalar, kürek kemikleri arası, bel ve boyun bölgelerinde gö­rülen ağrılardır. Bu bölgeler basınca karşı hassasiyet gösterir. Ay­rıca bu kişilerde hassasiyet ve gerginlik vardır. Bu bölgelerde özellikle ağrının çok yoğun olduğu hassas noktalar vardır.

Fibrozit genellikle 25-35 yaş arası kadınlarda görülür. Özel­likle hassas, gergin ve çalışan hanımlarda sıktır. Hastalığın klinik belirtileri çok tipik olup yorgunluk, ruhsal gerginlik, hareketsizlik ve soğuk ile artan, sıcak masaj, hareket, egzersiz ve tatil yapma ile azalan bir ağrı ve gerginlik söz konusudur. Soğuk, nem, rüz­garlı hava ile bedensel ve ruhsal aşırı gerginlik, yorgunluk şika­yetleri artırır. Sabahları gerginlikle ve ağrı ile kalkan hastanın şi­kayetleri çalıştıkça kısmen azalır. Akşama doğru ağrıları tekrar artar.

Kas romatizmasının nedenleri olarak enfeksiyonlar, travma­lar, soğuk ve rutubet, vücuttaki şekil bozuklukları ve psikolojik bozukluklar, kalıtım, romatizmal hastalıklar ve hormonal bozuk­luklar suçlanmıştır. Hastalığın kolay tanınabilmesi için bazı kri­terler konulmuştur.
Üç aydan uzun süren kas ağrısı, üç aydan uzun süren ger­ginlik lokal hassas noktaların mevcudiyeti ve kan tetkiklerinin normal olması ile birlikte kronik yorgunluk, uykusuzluk, sabah gerginliği ve psikolojik bozuklukların mevcudiyeti kas romatiz­ması tanısı koydurur.

Kas romatizması tedavisi

Tadavinin en önemli kısmı hastanın hastalık hakkında bilgi­lendirilmesi ve ikna edilmesidir. Böylece hekim-hasta diyalogu sağlanır. Ağrılı dönemde istirahat önerilir. Ancak hafif yorucu ol­mayan meşguliyetler kas romatizması için faydandır. Kilo fazlalı­ğı varsa kilo verdirilir. Antiromatizmal, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar verilir. Özellikle psikiyatristlerle görülüşüp gerekli ilaçlar verilmelidir. Hastanın çevresinin de çoğu zaman yardımı gerekir. İnatçı vakalarda ağrılı bölgelere lokal kortizon ve anestezik enjek­siyonu yapılır.

Tendon Romatizması (Tendinit)

Tendinit;Kasların kemiklere yapıştığı tendonlarının (kirişle­rin) yangılı romatizmal hastalığıdır. Tendonda aşınma, yıpranma ve dejenerasyon söz konusudur. Tendonlar özellikle zorlayıcı günlük işlerde zedelenirler ve dejenere olurlar. En sık omuzda, dirsekte ve kalça civarında görülmektedir. Uzun süren hastalık­larda tendon üzerine kireç çökebilir. Travmalardan başka, soğuk, rutubet, romatizmal hastalıklar ve enfeksiyonlarda tendinitlerin gelişmesine yol açabilir. Tendinitlerin en önemli belirtisi kasların kasılması esnasında ortaya çıkan ağrıdır.
Tedavi için ağrılı dönemde istirahat önerilir. Romatizma ilaç­ları, ağrı kesiciler verilir. Lokal enjeksiyonlar yapılabilir. Fizik te­davi etkilidir.

Bursaların Romatizması (Bursit)

Bursit; Ekleme komşu yerleşmiş bursa denilen keseciklerin romatizmal rahatsızlıklarıdır. Bursit nedenleri şunlardır:

1- Enfeksiyonlar
2- Travmalar
3- Romatizmal hastalıklar
4- Tümörler
5- Mesleki zorlamalar
Sebep ne olursa olsun bursitte bursalarda yangılanma öz ko­nusudur. Bursitler omuzda, kalçada, dirsekte, dizde ve ayak bile­ğinde görülür. Bursitin olduğu bölgede şişlik*, hassasiyet ve lokal sıcaklık artışı vardır.

Tedavi: Bursalar boşaltılır. Antiromatizmal ilaçlar, analjezik­ler verilir. Lokal kortizon enjekte edilir. Tekrarlayan vakalarda bursanın çıkarılması düşünülür.

Sinir Romatizmaları (Nevrit ve Nevralji)

Nevrit ve nevraljiler: Kol ve bacaklara giden periferik sinirle­rin rahatsızlıklarıdır. Klinik olarak el ve ayaklarda uyuşma, ka­rıncalanma, yanma, iğnelenme, kuvvetsizlik ve incelme gibi belir­tiler vardır. Sık olarak orta yaş grubundaki kadınlarda görülür. Değişik sebepler ileri sürülmüştür.

1- Doğuştan olan bazı kemik ve kas anormallikleri
2- Hormonal düzensizlikler
3- Psikolojik nedenler
4- Metabolik nedenler

Bazen hastalığın nedeni bulunmayabilir. Tedavi, sebeplere göre düzenlenir. Romatizma ilaçları, vitaminler ve fizik tedavi araçlarından hastalar fayda görürler.

Yumusak Doku Romatizmasi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.