Diyet Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Yap?lan diyetin sa?l?kl? olmas?n?n önemi uzmanlarca uzun y?llard?r anlat?l?yor. Vücut dengesinin bozulmamas? ve sa?l?k kay?plar?na u?ramamak için bilinçli olmak ve do?ru yöntemler uygulamak gerekir. Bu yüzden diyet yaparken dikkat edilmesi gereken baz? kurallar var.Ö?ün atlamamak
Ne kadar az yersem o kadar iyi bir rejim yapm?? olurum teorisi asla desteklenemez. Gün içinde hiçbir ö?ünün atlanmamas? gerekiyor. Sabah kahvalt?s?, ö?len yeme?i ve ak?am yeme?i olarak bölünen ö?ünler meyve tabaklar?ndan olu?an ara ö?ünlerle de desteklenmelidir. Bu tarz bir beslenme metabolizman?n daha h?zl? çal??mas?n? sa?lar. Bu ö?ünlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ise kalorisi fazla besinlerin al?nmamas? ve özellikle ak?am yemeklerinin hafif yenmesidir.

 

Su içmek
Diyet döneminde günde tüketilmesi gereken su miktar? 1,5-2 litredir. Su ihtiyac? kahve, çay ve meyve suyu olarak de?erlendirmemeli. Su, bütün organlar?n özelliklede sindirim sisteminin i?levine yard?mc? olur. Vücutta ki fazla ya? ve ?eker miktar? yeterli derece su al?nmas?yla dengelenir.

Kab?zl?k
Diyet de hatta normal hayatta kab?zl?k sorunu çekmek kilo al?nmas?na ve kar?n ?i?kinli?ine neden oluyor. Bu yüzden diyet döneminde kab?zl???n tedavi edilmesi çok önemli. H?zl? çal??mayan sindirim sistemi al?nan besinlerin fazla k?sm?n?n ya?a dönü?mesini sa?lar. Kab?zl???n çözümlenmesi diyet döneminde kilo kayb?na neden olur.

Egzersiz
Egzersiz her zaman için insan sa?l???nda önemli bir yere sahip fakat diyet döneminde egzersizin aksat?lmamas? gerekiyor. Fazla kilo bir ?ekilde verilebilir belki ama ciddi bölgesel ya?lanmalar egzersiz gerektirir.

Y?kar? da say?lan maddeler dikkate al?narak yap?lan diyetin sa?l?k riski çok dü?ük. Önemli olan tek unsur sa?l?k riski olmaks?z?n kilo vermektir.

Diyet Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.