Dikkat Saç Ektirirken Sağlığınız Bozulabilir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Saç dökülmesi günümüzde en s?k kar??la??lan fiziksel problemlerden birisidir. Saç dökülmesi genellikle erkeklerde görülüyor ve bu durum ki?inin psikolojisini etkileyecek ?ekilde rahats?zl?k verebiliyor.

Durumun ciddiyeti ’her 10 erkekten 7’sinin saçlar?n?n döküldü?ü istatisti?inden de anla??labiliyor.

Saçlar?n?n dökülmesine can? s?k?lan ki?iler bu problemlerini çözmek için çözüm ararken doktor olmayan saç ekimi pazarlamac?lar?n?n ne yaz?k ki tezgah?na dü?üyor.

?nternette,apartman dairesinde hatta villalarda güzellik/saç ekimi tan?m?n? kullanan saç ekimi pazarlamac?lar?n?n doktor olmad??? halde tv kanallar?na ç?karak saç ekimi konusunda ahkam kesmeleri ve hastalar?n sa?l?klar?n? tehlikeye dü?ürmeler bu i?i iyi yapan plastik cerrahlar?,hastane ve cerrahi t?p merkezlerinin tepkilerine yol aç?yor.

248_hairboy

Hastane, cerrahi t?p merkezi olmayan ve merdiven alt? diye adland?r?lan bu ehliyetsiz ki?iler ki?i ve kurumlar mü?terilerine güven verici vaatleriyle kand?r?yorlar.

Bilimsel olarak hiçbir geçerlili?i bulunmayan garanti belgesi vermek de bu sahte ekiplerin hastalar?n iyi niyetini istismar etmelerinde kulland?klar? bir di?er yöntem.

Saç ekimi cerrahi bir i?lem olup,hastane ve cerrahi t?p merkezlerinde ameliyathane ortam?nda plastik cerrahi ekibi taraf?ndan yap?lmas? kanuni bir meburiyettir.

Saç ekimi; mevcut saç aç?kl??? medikal di?er yöntemlerle giderilemeyecek hastalar?n saçs?zl?k sorununu gidermeye dönük yap?lan cerrahi bir i?lemdir. FUT ve FUE diye adland?r?lan iki farkl? yöntemle yap?labilir.

Saç ekimi konusunda ayr?nt?l? bilgi edinmek isteyenler a?a??daki linki kullanabilir veya Bo?aziçi T?p Merkezi’ne 0212 227 00 00 numaral? telefondan ula?abilirler.

Dikkat Saç Ektirirken Sağlığınız Bozulabilir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.