Deriye Mentol Uygulama

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Deriye Mentol Uygulama

Mentol içeren maddenin lokal olarak uygulanışı da bir tür eks-ternal analjezi sağlar. Eksternal analjezinin amacı; analjeziğin deri­den absorbsiyonu değil sıcaklık, serinlik gibi bir deri duyusu yarat­maktır.

Ağrıyı Giderme Mekanizması: Mentol uygulama, dikkati baş­ka yöne çekerek ya da ağrı algılamasını azaltarak ağrıyı hafifletir. Mentol derinin ısısını değiştirmez ama ısı değişimi gibi bir duygu yaratır.

Klinik Kullanımı: Açık yaralarda, deri yüzeyinde iritasyon ol­duğunda ve ağrı oluşturmasında uygulanmaz. Aynca mukoz membranlara da kullanılmamalıdır.

Uygulama İlkeleri
Hastaya daha önce mentollü bir ürün kullanılıp kullanılmadığı sorulur.
Hiç kullanılmamış ise önce küçük bir alana sürerek denenir.
Mentolle bandaj yapılmamalıdır, deri irritasyonuna neden olur. Isıtma araçları ile birlikte kullanımı da yanıklara ne­den olabilir.
Kaşınma, irritasyon olursa uygulamaya son verilir.
Eğer alerji ya da kanama problemi gibi nedenlerle aspirin kontrendike ise salisilat içeren mentollü preparatlardan ka­çınılmalıdır.
Günde 3-4 kez kullanılabir.
Transkutan Sinir Stimülasyonu (TENS)
Bu yöntemde elektrik enerjisi elektrotlar aracılığı ile deri yüze­yinden sinir sisteminin belirli bölgelerine taşınır.

Ağrı Giderme Mekanizması: TENS’in ağrı giderici etkisi ya kalın çaplı myelinli A beta liflerinin aktivasyonu ile kapı periferden gelen ağrı impulslarına kapanır ya da derin lif aktivasyonu ile en-dorfın salgılanır ve ağrı giderilir. Bazan bu iki mekanizmanın birlik­te etki ettiği düşünülür.

Klinik Kullanımı: Akut ve kronik ağrıda çok geniş bir kulla­nım alanı vardır. Postoperatif insizyonel akut ağrıda % 70-90 ora­nında ağrıyı geçirdiği tahmin edilmektedir.

Kullanılmadığı Durumlar
Kardiak “Pacemaker”ı olan hastalarda karotis sinüs bölgesine,
Nöbet ya da vasküler hastalık geçirenlerin baş ve boyun bölgesine,
Gözleri üzerine,
Yanık ya da açık yaralann üzerine,
Halen irite olan deri üzerine,
Ağız ve vagen gibi internal bölgelere,
Kardiak problemi olanlarda ön göğüs duvanna TENS uygulan­mamalıdır.

Uygulama İlkeleri

TENS’in uygulayıcısı özel eğitim almış bireyler olmalı,
TENS genellikle diğer ağn kontrol yöntemleri ile birlikte kullanılmalı, TENS’in uygulandığı bölgede deri hasarını azaltmak için elektrot
jeli kullanılmalı,
Ağrı kesilmesi geçici olduğundan stimülasyon belirli aralarla yinelenmelidir.

Deriye Mentol Uygulama adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.