Deri Stimulasyon Yontemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

Deri Stimülasyon Yöntemleri

Deri stimülasyonu tedavi edici değil, ağrıyı gidermek için palya-tif amaçlı yapılır. Deri stimülasyonunun etkileri değişkendir ve tah­min edilemez ama genellikle stimülasyon sırasında ya da sonrasın­da ağrı giderilir ya da azalır.

Etki Mekanizması

Deri stimülasyonu, kapı kontrol teorisinde belirtildiği gibi büyük çaplı lifleri aktive eder, bu aktivasyon da ağn mesajını taşıyan kü­çük çaplı lifleri inhibe eder ve ağrı olarak hissedilen uyarıların geçi­şine kapıyı kapatır. Diğer bir olasılık da bazı deri stimülasyonların-da endorfin düzeyinin artmasıdır.

Deri Stimülasyon Yöntemlerinin Yararları

Ağrının şiddetini azaltır bazen de giderir,
İskelet ve eklem patolojilerinin ya da sinir kökü irritasyonunun altında yatan ikincil kas spazmını hafifletir. Yani; kas spazmı, te­kemi, ağrı ve daha çok kas spazmı siklusunu durdurur.
Kas spazmının hafiflemesi ve ağrı algısının azalması ile fiziksel aktivite artar. Böylece yatmaya bağlı sorunlar önlenir.

Terapötik dokunma hastada genel gevşeme sağlayarak anksiyeteyi ve dolayısıyla kas gerginliğini azaltır. Ayrıca mastektomi, ekstemite amputasyonu gibi beden imajını de­ğiştiren girişimlerde fiziksel temas beden imajını geliştirici etki yapar.

Masaj, soğuk-sıcak uygulama, mentol uygulama ya da belirli noktalara basınç yapma gibi bazı yöntemler hasta ve aileleri tarafından da kolaylıkla uygulanabildiğ için; hastada kontrol ve bağımsızlık duygusunu geliştirir, hastası için birşeyler yap­mak isteyen ailelerin bakıma katılımını sağlar.
Hasta hemşire ilişkisini geliştirir.

Deri Stimülasyonunun Sınırlılıkları

Hastalar başarılı uygulamaları yanlış anlayıp iyileştirildiklerini düşünebilirler.
Hastalar bazı yöntemleri kabul etmek istemeyebilirler, ör­neğin; mentol içerin ajanların kokusundan rahatsız olabilirler.
Masaj, sıcak-soğuk uygulama gibi yıllardır bilinen ve kullanılan yöntemlerin etkinliği hem hastalar hem de sağlık personeli tara­fından önemsenmeyebilir.
Özellikle; sıcak-soğuk uygulamada önlemlere rağmen doku ha­sarı olabilir.

Ağrıyı azaltmada kullanılan deri stimülasyon girişimleri;

sıcak ve soğuk uygulama, masaj, vibrasyon, mentol uygulaması ve transkütan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS)’dur.

Deri Stimulasyon Yontemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.