Bolgesel Yaglar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Bölgesel ya?lar?m?z…
Bayanlar?m?z?n s?kça ?ikayet etti?i durumlardan bir tanesi de bölgesel ya? kilolar?d?r. Bölgesel ya?lar?m?z? rejim yemekleri, rejim reçeteleri ve rejim listelerini uygulam?? olsak bile bölgesel ya?lar?m?zdan tam anlam?yla kurtulamay?z.Diyetisyen hekimlerden yard?m alman?n her zaman do?ru oldu?unu söylemekteyiz. Kad?nlar diyete ba?lamadan önce özellikle bölgesel ya?lar?ndan kurtulacaklar?n? dü?ünerek, diyetisyen hekimin onlar? kesin olarak zay?flataca??n? dü?ünürler. Elbette ki uzmanl?k alanlar? ve nas?l kilo verilir biliyorlar ama onlar sizin sa?l???n?z? dü?ünerek rejim listesi yapmaktad?rlar.

 

Bölgesel ya?lar?m?z konusunda diyetisyen hekimlerimizde yapabilece?i pek bir ?ey yoktur. ?nan?lmaz derecede yapm?? oldu?unuz diyetin faydas?n? yani çok kilo vermi? olsan?z bile bu bölgesel yerlerinizde kalan ya?lardan kurtulamayabilirsiniz. Her ?eyi diyetisyen hekimden beklemek yerine, kendinizde zay?flamaya kararl?ysan?z bu bölgesel ya?lar?n?zdan kurtulabilirsiniz.

Bunun için öncelikle spor yapman?n ne kadar faydal? olaca??n? bilmeyenimiz yoktur heralde. Hepsinin d???nda ekonomik durumuz yerinde ise ameliyatl? veya ameliyats?z liposuction deniyebilirsiniz.

Bolgesel Yaglar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.