Bölgesel Yağlanma ve Egzersizler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Her insan?n vücut tipi farkl?d?r. Özellikle Türk kad?nlar? orant?l? kilo alamazlar. Türk kad?nlar?n?n ço?u basenlidir.Basen ve kalçalarda biriken ya?lar ?ekil bozukluklar?na neden oluyor. Bölgesel ya?lanmalar a??r? kilolardan daha fazla can s?kar. Genelde bu tarz ya?lanmalar inatç?d?r ve kurtulmak uzun zaman al?r.

Bölgesel ya?lanmalardan kurtulmak için sadece diyet yeterli olmaz. Bölgesel ya?lanmalar ekstra çaba gerektirir. Bunun içinde en iyi formül egzersiz. Ki?i diyetle ne kadar kilo verirse versin bölgesel ya?lanma varsa egzersizden ba?ka bir çaresi yoktur.

 

Egzersiz ya da spor aktiviteleri ya? fazlas? olan bölgeye göre de?i?ir. Bu egzersizler diyetle birlikte sürdürüldü?ünde mükemmel sonuçlara ula??l?r. Vücut ?ekillenir ve formda kal?r.

Do?ru diyeti uygulamak kadar do?ru egzersizleri de yapmak önemlidir. E?er egzersiz yapmaya kendimi al??t?r?rsam hep yapmak zorunda kal?r?m ya da egzersizleri b?rak?rsam daha fazla kilo al?r?m gibi endi?eler k?smen do?ru olsa da yersizdir. Egzersiz sadece zay?flamak için de?il sa?l?k içinde gerekli. Abart?l? egzersiz ya da spor aktiviteler seçilmedi?i sürece devaml?l?k sorun olmaz. Ayr?ca Selülit ve kontur bozukluklar? gibi moral bozucu cilt kusurlar? da egzersiz çal??malar?yla iyile?me gösterir.

Bölgesel ya?lanmalar için en iyi çözüm diyet + egzersiz. Bu metotlarla birlikte inceltici ve s?k?la?t?r?c? kremlerde kullan?labilir. Kozmetik piyasas?nda benzer birçok ürün olabilir fakat baz?lar? gerçekten i?e yar?yor.

Bölgesel Yağlanma ve Egzersizler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.