BITERAL 500 MG 10 FİLM TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

İlaç Tedavi Grubu
Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler » Antibakteriyel

İlaç Etken Maddesi
Ornidazol

BITERAL 500 MG 10 FİLM TABLET , Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

İlaç Barkodu *8699505091099*
FORMÜLÜ :

Bir film kaplı tablet 500 mg ornidazol içerir.
Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit.

ENDİKASYONLARI :

Biteral film kaplı tablet, aşağıda belirtilen durumlarda endikedir:

1) Trikomoniasis: Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlar.

2) Amebiasis: Amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm intestinal
enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi olmak üzere, amebiasis’in tüm ekstraintestinal formları.

3) Giardiasis (lambliasis).
4) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar ve özellikle kolon ameliyatları da olmak üzere, cerrahi müdahaleler sırasında ve jinekolojik operasyonlarda profilaksik olarak.
KONTRENDİKASYONLARI :
Ornidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :

Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diğer ilaçların etkisi artabilir veya azalabilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı

Gebelik kategorisi: B

Gebe kadınlarda yapılmış kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır.
Genel bir prensip olarak, Biteral gebeliğin erken döneminde veya emziren annelerde, kesin gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :

Uyku hali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, hafif yan etkiler olarak görülebilir. Bazı izole vakalarda, baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu, anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :

Alkollü içecekler ve alkol içeren ilaçlarla alınmasından kaçınılmalıdır. Disülfiramla birlikte delirium atakları, konfüzyon durumuna neden olabilir.

Ornidazol kumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol, vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.
DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Standart doz

Oral tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.

1. Trikomoniasis

Tedavi Şekli Günlük Doz (500 mg tablet)

Tek dozluk tedavi gece 3 tablet

5 günlük tedavi 2 tablet (1 tablet sabah, 1 tablet akşam)

Tüm vakalarda, enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için, hastanın eşi de, aynı oral doz uygulanarak tedavi edilmelidir.

Çocuklar için günlük tek doz 25 mg/kg’dır.

2. Amebiasis

a) Amebik dizanterili hastalarda 3 günlük tedavi

b) Amebiasis’in tüm formları için 5-10 günlük tedavi;

Günlük Doz

Tedavi süresi Yetişkinler ve 35 kg’ın 35 kg’a kadar

üzerindeki çocuklar (500 mg tablet) olan çocuklar

a) 3 günlük tedavi Akşam, tek dozda 3 tablet Tek dozda 40 mg/kg

60 kg’ın üstü için 4 tablet

(2 tablet sabah, 2 tablet akşam)

b) 5‑10 günlük tedavi 2 tablet Tek dozda 25 mg/kg

(1 tablet sabah, 1 tablet akşam)

3. Giardiasis (lambliasis):

Günlük Doz

Tedavi süresi Yetişkinler ve 35 kg’ın 35 kg’a kadar

üzerindeki çocuklar (500 mg tablet) olan çocuklar

1-2 günlük tedavi Akşam, tek dozda 3 tablet Tek dozda 40 mg/kg

4. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar:

a) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisi: Bkz. Biteral ampul prospektüsü.

b) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisi: Bkz. Biteral ampul prospektüsü.

Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda, Yan Etkiler/Advers Etkiler başlığı altında belirtilen semptomlar, daha şiddetli olarak meydana gelir.

Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Kramp durumunda, diazepam verilmesi tavsiye edilir.

Saklama Koşulu
30oC�nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    biteral tansiyon düşmesine neden olur mu ?

    niyazi zeybek03-06 22:25

BITERAL 500 MG 10 FİLM TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.