Allerset 10 mg 10 film tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Endikasyonlar
Saman nezlesi (mevsimlere bağlı allerjik rinit ve konjunktivit) – Kronik allerjik rinit – Allerjik kaşıntılar – İdiyopatik ürtiker

Kontrendikasyonlar
Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kimselere Allerset® verilmemelidir. 

Uyarılar ve Önlemler

Motorlu taşıt ve tehlikeli makineler kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerek tedbirli olunmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak günlük doz yarıya indirilmelidir. 2 yaşından küçük bebek ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

GEBELİK VE EMZİRME Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve Allerset® doktor tarafından zorunlu görülmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkiler
Psikomotor fonksiyonlarla ilgili objektif testlerde setirizinle rastlanan sedasyon sıklığının plasebodaki kadar olduğu anlaşılmıştır. Nadir olarak aşırı duyarlılık, baş ağrısı, uyku hali, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir. Arzu edilirse günlük doz sabah ve akşam 5er mg olarak iki ayrı dozda alınabilir.

Etkileşimler
Bugüne kadar diğer ilaçlarla etkileşimi bildirilmemiştir. Diazepam ve simetidin ile etkileşim belirtisine rastlanmamıştır. Diğer antihistaminiklerde olduğu gibi alkolle birlikte kullanılmamalı; birlikte sedatif kullanıldığı zaman dikkatli davranılmalıdır. Antihistaminikler pozitif cilt testi sonuçlarını etkileyebileceğinden cilt testi yapılmadan birkaç gün önce Allerset® kesilmelidir.

Dozaj

12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde; Günde 1 defa (10 ml) 2 ölçek 2-12 yaş arasında; 30 kgdan az olanlarda: Günde 1 defa 1 ölçek (5 ml) 30 kgdan fazla olanlarda: Günde 1 defa 2 ölçek (10 ml). 2 yaşından büyük çocuklarda kullanım süresi 2 ile 4 haftadır. Tüm formlar için gerekirse doz, günde 2 defaya bölünebilir. Alınış zamanının yemekle ilişkisi yoktur. Tedavi süresi hastalığın tabiatına ve yerine göre doktor tarafından belirlenir. Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalık bir tedavi yeterlidir.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ Tek doz halinde 50 mg Allerset® uygulandığı zaman görülen uykulu hal doz aşımının bir belirtisi olabilir. Çok yüksek miktarda bir doz aşımı söz konusu ise, diğer takviye önlemleri ile birlikte mide yıkanmalıdır. Halen setirizinin özel bir antidotu yoktur.

Allerset 10 mg 10 film tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.