Bel Inceltme Hareketleri ve Ideal Bel Olcusu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Bel inceltme yöntemleri…
Her kad?n oldu?undan daha ince bir bel ister. Erkekleri etkileyen önemli unsurlardan biridir bu. Düzenli egzersiz ve yediklerinize dikkat ederek belinizi inceltmeyi ba?arabilirsiniz.Yeme?e ba?lamadan biraz ya? yedi?inizde beyninize tokluk hissi gider, bu sayede hormon sisteminizi kand?rabilirsiniz.

?imdi size bel inceltme üzerine haz?rlanm?? bir kar???m tarifi verece?iz.

Sabah kahvalt?s?nda içece?iniz bu kar???m?n yap?l???; bir ka??k soya proteini, yar?m yemek ka???? keten tohumun ya??, yar?m fincan donmu? çay üzümü, bir meyve (istedi?iniz herhangi bir meyve olabilir) yar?m yemek ka???? bal ya da konsantre elma suyunu 30 gram buzlu suyla kar??t?r?n. Ard?ndan blend?rda önce dü?ük sonra yüksek ?s?da içilecek k?vam al?ncaya dek kar??t?r?n. Bu kar???m sizin sabah kahvalt?n?z olacak.

 

?deal bel ölçüsü nas?l hesaplan?r?
Göbek deli?inin üzerinden beli mezura ile çevreleyerek belinizi ölçebilirsiniz. Ç?kan rakam 82 cm ise bu kad?nlar için ortalama bir rakamd?r ve sa?l?k aç?s?ndan sorun olmaz ancak; beliniz 93 cm ise sa?l???n?z risk alt?nda demektir.

Bel inceltme hareketleri nelerdir?
Belin incelmesine yarayan en iyi hareket ters mekiktir. Yere s?rt üstü uzan?p, dizlerinizi kendinize do?ru çekerek k?v?r?p sabit tutun. Dirsekleriniz sa? ve sol taraf? dik olarak gösterecek biçimde ba??n?z?n alt?nda olmal?. Bu pozisyondayken s?rayla; sa? omzunuzla sol dizinize yakla??n sol omzunuzla sa? dizinize.

Bel Inceltme Hareketleri ve Ideal Bel Olcusu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.