Bebek beslenmesinde anne sütünün önemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Bebek beslenmesinde anne sütü bebe?in ba????kl?k sisteminde oldukça önemli bir faktör. Ba????kl?k sistemi faktörleri ile dolu anne sütünde hemen tüm ba???kl?k sistemi elemanlar? bulunuyor.

Bu sayede anne sütüyle beslenen bebekte özellikle ilk 6 ayda (özellikle ilk 3 ayda) henüz vücut savunma sistemi tam geli?memi? ve mikroorganizmalara hastal?klara kar??

savunmas?z durumda olan bebe?in korunmas?nda en önemli faktör konumunda bulunuyor anne sütü. Anne sütü

bebeklerde ilerleyen ya?larda da çocu?un hastal?klara yakanlanma riskini azalt?yor. ?lk bir y?l anne sütü alan çocuklar daha az kulan enfeksiyonu veya üst solunum yolu enfeksiyonu veya di?er enfeksiyöz ve alerjik hastal?klara yakaland?klar? görülüyor. Hamilelikte beslenme kadar do?um sonras? da bebe?in sa?l?kl? geli?imi için dengeli beslenmesi önemlidir.

Bebek beslenmesinde anne sütünün önemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.