AYDINLATILMIŞ ADENOİDEKTOMİ (GENİZ ETİ) ONAM VE BİLGİLENDİRME FORMU

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Word Formatında İndirmek İçin Buraya Tıklayınız


Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı:                     Doğum Tarihi:


Ana adı:
TC Kimlik No:


Planlanan girişimin adı: Adenoidektomi
Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi
Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayın!
Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, “Geniz eti” nedeniyle çocuğunuza cerrahi girişim gerektiği kararına varılmıştır. Hekiminiz girişimden önce size bu girişimin seyri ve değişik şekilleri, riskleri ile ilgili bilgi verecek, bunun sonunda girişimin yapılması konusunda serbest iradeniz ile karar verebileceksiniz. Bu yazılı form, size yapılacak olan girişim ve buna bağlı komplikasyonlar (girişim sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları) hakkında temel bilgileri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:
Geniz eti burnun arkasında, küçük dilin yukarısında bulunan, bademcik benzeri bir yapıdır (bakınız şekil). Normalde bütün çocuklarda geniz eti vardır ancak geniz etinin varlığı değil aşırı büyümesi veya iltihaplanması hastalık olarak kabul edilir. Geniz etinin büyümesi solunum yolunun üst kısmını daraltır veya tıkar, yanında bulunan orta kulağı havalandıran östaki borusunun çalışmasını engeller ve burundan nefes almayı ve normal salgıların akmasını engeller. Bu nedenle, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:
Burun solunumunun bozulması, ağızdan soluma, horlama,
Burun, geniz ve sinüslerin tekrarlayan veya müzminleşen iltihapları,
Ağır işitme ile birlikte orta kulak iltihapları ve orta kulakta sıvı birikmesi
Boyunda bezelerin büyümesi.
Bu belirtiler varsa büyümüş veya iltihaplanmış olan geniz eti çıkarılmalıdır.
Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?:
Geniz eti zamanında alınmazsa ileride aşağıdaki problemlere neden olabilir:
       Kronik (müzmin) orta kulak iltihabı ve sinüzitler
       Devamlı ağız solunumuna bağlı yüz ve çene kemiklerinde şekil bozuklukları
       Dişlerde çarpılmalar ve çene kapanma bozuklukları


Geniz etinin büyüme ve gelişmeyi engellediği düşünülmesine rağmen bu konuda bilimsel kanıt bulunmamaktadır ancak
Geniz eti alındıktan sonra çocukların çoğunluğunda büyüme ve gelişmenin hızlandığı da bir gerçektir.
Nasıl bir tedavi / girişim uygulanacak (Alternatif tedaviler hakkında bilgi içermelidir):
Girişim genel anestezi (narkoz) altında yapılır. Narkoz girişimine ait özel riskler ile ilgili olarak, anestezi (narkoz) uzmanı doktor ile görüşebilirsiniz. Anesteziyi takiben ağız özel bir alet ile açıldıktan sonra yumuşak damağın ve küçük dilin üst kısmında bulunan büyümüş olan geniz eti, ağızdan sokulan bir kazıma aleti ile kazınarak çıkartılır. Takiben kanama kontrolü yapılır ve ameliyat sonlandırılır.
Yapılan ameliyatın kesin sonucu, bazı hastalarda hiçbir şekilde tam olarak önceden tahmin edilemez. Buna rağmen tecrübelerimize göre, burun solumasının genellikle çok çabuk düzeldiğini saptamaktayız. Eğer geniz etinin büyümesine bağlı başka sorunlar da varsa, bu hastalıkların (orta kulağın, sinüslerin, alt hava yollarının iltihabı gibi) iyileşmesi biraz uzun sürebilir. Hastaların az bir kısmında geniz eti tekrar büyüyebilir. Bu hastalarda bir süre sonra girişimin tekrarlanması gerekebilir.
Geniz etinin tedavisi için bugünün şartlarında başka bir yöntem yoktur.
Ortaya çıkabilecek yan etkiler:
     Sık görülebilen yan etkiler:
o   Narkozdan uyanma sırasında, hem huzursuzluk hem de uyku hali olması mümkündür.
o   Genel olarak kısa süreli hafif bir yutkunma güçlüğü olur.
o   Çok büyük olan geniz etleri çıkarıldıktan sonra, geçici olarak burundan konuşma
olabilir. Yumuşak damak tekrar geniz arka duvarına dayanmaya alıştığı zaman burundan     konuşma ortadan kalkar.
     Nadir görülebilen yan etkiler:
o   Dişlerin zarar görmesi, hatta kaybı; özellikle önceden hasar görmüş dişlerde, ağzı
açan aletin basısı sonucu ortaya çıkar.
             o   Geç kanamalar; özellikle kanın solunum yoluna kaçmasını önlemek için, çok ender
de olsa yeni bir ameliyat gerekli olabilir.
     Çok nadir görülebilen yan etkiler:
o   Enfeksiyonlar; boyun lenf bezlerinin iltihabı, apseleri
o   Burundan konuşmanın kalıcı olması (özellikle gizli damak yarığı varsa)
o   Şiddetli kanamalar; anormal seyreden bir damar varlığında veya bilinmeyen
pıhtılaşma bozukluğunda görülebilir, gerektiğinde kanı durdurmak için boynun dış
kısmından ameliyat yapılabilir.
             o   Östaki borusu çevresinde nedbeleşme ve bunun sonucunda orta kulakta sıvı
birikimi
o   Kan nakli, geç kanamalarda yalnız çok ender durumlarda gerekli olur.
Hastanın girişimin şekli, zamanı, yan etkileri, başarı oranı ve başarıdan ne kastedildiği, girişim sonrası ile ilgili soruları:
Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:
Girişimin uygulanacağı günden önceki gece saat 24.00’ten sonra çocuğunuza hiçbir şey yedirip içirmememiz gerekir. Ancak kullanmakta olduğu ilaçları ameliyat günü sabahı erken saatte, beraberinde su vermeden içirebilirsiniz.
Ameliyattan önceki üç hafta boyunca çocuğunuza herhangi bir aşı yaptırmayınız. Eğer aşının mutlaka yapılması gerekiyorsa ameliyatınız aşıdan üç hafta sonra yapılacaktır. Aktif üst solunum yolu enfeksiyonu halinde bu ameliyat yapılamaz. Bu nedenle ameliyat öncesindeki birkaç hafta boyunca çocuğunuzun hasta çocuklarla temas etmemesine, üşütmemesine dikkat ediniz.
 Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:
Lütfen aşağıdaki durumlarda hemen doktorunuz veya hastaneyi arayın ve acil olarak durum hakkında bilgi verin:
      Ameliyattan günler sonra ortaya çıkan geç kanamalar (bunlar kendini ağız veya burundan kanama veya öksürükle kan gelmesi şeklinde belli eder).
      Şiddetli ağrı veya yüksek ateş .
Narkoza veya kullanılan sakinleştirici, ağrı kesici ilaçlara bağlı olarak çocuğunuzun refleksleri geçici bir süre etkilenecektir. Bu nedenle çocuğunuz girişimden sonra ilk 24 – 48 saat içinde evde istirahat etmelidir.
Ameliyattan sonra 3-5 gün süre ile;
      Çocuğunuz aşırı bedensel faaliyet yapmamalı,
      Çok sıcak banyo yapılmamalı, (ılık duş alınabilir),
      Çocuğunuz birkaç gün süre ile yuvaya veya okula gitmemelidir. Gerekli ise doktorunuz size rapor verecektir.
      Ameliyatı takip eden günden sonra, yemek ve içmek konusunda hiçbir kısıtlama yoktur.
      Girişimden sonra altı hafta süre ile aşı yapılmamalıdır
Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri:
Lütfen ameliyat öncesi var olan teşhis edilmiş tüm hastalıklarınızı, aldığınız tüm ilaçlarınızı, varsa ailesel hastalıklarınızı, alerjik durumunuzu bildiriniz.
1.     Yüksek kanama eğilimi (Örneğin küçük yaralanmalarda veya diş tedavisinde) var mı?
Hayır □                     Evet □
2.     Özel bir nedeni olmadan vücudunuzda çürükler oluşur mu veya kan bağı olan akrabalarınızda bununla ilgili belirtiler var mı?
Hayır □                     Evet □
3.     Siz/Çocuğunuz kan sulandırıcı ilaç (Örneğin, aspirin) kullanıyor musunuz/kullanıyor mu?
Hayır □                     Evet □
Siz/Çocuğunuz başka bir ilaç kullanıyor musunuz/kullanıyor mu ?
Hayır □                      Evet □
Kullanıyorsanız/Kullanıyorsa hangi ilacı? ..
4.     Alerji (Örneğin, astım, saman nezlesi) veya aşırı duyarlılık (Örneğin, flaster, lateks, gıda maddeleri, ilaçlar) var mı?
Hayır □                     Evet □
5.     Kalp veya akciğer (Örneğin, kalp hastası, kalp ritm bozukluğu, yüksek tansiyon, astım) hastalığınız var mı veya kalp pili taşıyor musunuz?
Hayır □                      Evet □
6.     Müzmin (kronik) bir hastalığınız (Örneğin, göz tansiyonu, sara) var mı?
Hayır □                      Evet □
7.     Guatr hastalığınız var mı?
Hayır □                      Evet □
8.     Diş proteziniz var mı (sıkı yapıştırılmamış protez, diş köprüsü veya yapma diş) veya sallanan dişleriniz var mı?
Hayır □                     Evet □
9.     Son altı hafta içinde aşı yapıldı mı?
Hayır □                     Evet □
10.  Akut (yeni başlamış) veya kronik (müzmin) bir enfeksiyon hastalığı (Örneğin, karaciğer iltihabı, AIDS, verem) var mı?                                       Hayır □                     Evet □
11.  Doğurganlık yaşındaki bayanlar için: Hamile olma ihtimaliniz var mı?
Hayır □                     Evet □


Hekimin bilgilendirme konuşmasına ait notları:
Hekimin kaşesi ve imzası
Hasta, veli veya vasinin onay açıklaması:
      Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
      Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
      Tedavi/girişim’den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
      Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabileceği açıklandı.
      Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
      Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
      Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
      İstemediğim taktirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.


Yer/Tarih/Saat


Hastanın/ Veli/Vasi veya Yakınının


imzası:
NOT: Hastanın onay veremeyecek durumda olması halinde, onay alınan kişinin kimlik bilgileri ve imzası alınır.
• Hastanın Velisinin (Ebeveynin) ikisinin de imzalaması gereklidir. Eğer velilerden yalnız birinin imzası varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi başına üstlendiğini veya diğer velinin izninin bulunduğunu kanıtlamalıdır.
Hasta ile direkt iletişimin kurulamadığı durumda iletişimi sağlayan kişinin (örneğin tercüman) :
Adı, soyadı:
Adresi:
Ben “Aydınlatılmış Hasta Onam Formu” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde aktardım.                Tarih:                               İmza:
NOT:Birden fazla sayfadan oluşuyorsa ,her sayfa ayrı ayrı imzalanır.
HAZIRLAYAN
DOKÜMANTASYON SORUMLUSU
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
BAŞTABİP


AYDINLATILMIŞ ADENOİDEKTOMİ (GENİZ ETİ) ONAM VE BİLGİLENDİRME FORMU adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.