Rahimden Myom Alınması – Myomektomi Onam Formu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

* Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında   karar  verebilmeniz   için,   işlem öncesinde, durumunuz
   ve önerilen cerrahi, tibbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri   hakkında   bilgi  alma   hakkına  sahipsiniz.
   Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi seçenekleri, tedavi
   uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir. Girişim hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi
   kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz.
*Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize açıklaması için lütfen danışınız.
Tanı ve işlem: Rahimden myom alınma ameliyatı (myomektomi) myomun yerleşim yeri ve büyüklüğü göz ününe alınarak hazneden (vajinal) ya da karından kesi ile ya da karına açılan delikler ve optik cihaz kullanımı ile kapalı yöntemle (laparoskopik) yapılabilir. Ameliyat sırasında rahim duvarından myom çıkartıldıktan sonra rahime dikiş atılarak iyileşmesi sağlanır.
Önerilen cerrahi girişim :
( )  Karından kesi ile (abdominal)
( )  Hazneden (vaginal)
( )  Kapalı yöntem (laparoskopik)
Cerrahi işlem riskleri : Tedavisiz durumumun devam etmesi durumunda riskler ve zararlar olabileceği gibi, benim için planlanan cerrahi, medikal ve/veya tanısal işlemlerle ilgili de riskler vardır. Cerrahi, medikal, ve/veya tanısal işlemlerin tümüne   özgü   olan   enfeksiyon,   damarlarda   ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, alerjik reaksiyon, kalp krizi, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi) ve hatta ölümün olabileceğinin farkındayım. Bana uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki risklerin de bulunduğu bana ayrıntılı olarak anlatıldı.
Bana anlatılan bu risklerden bazıları oldukça enderdir. Rahimden myom alınması ameliyatı (myomektomi) daha önceden ameliyat geçirmiş kişiler (sezaryen ameliyatı) ya da mevcut bir hastalığı olanlar (kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, böbrek hastalığı, böbrek ya da karaciğer nakli geçirmiş hastalar, pıhtılaşma bozukluğu ve damar hastalığı olanlar, bağ dokusu hastalığı olanlar), endometrioz hastalığı ve buna bağlı karın içinde yapışıklıkları olan hastalar ve sigara içenlerde daha risklidir. Yukarıda belirtilen riskler dışında rahimdem myom alınması ameliyatı (myomektomi) için özel olan riskler şu şekilde sıralanabilir:
Ameliyat kesi yerinde, karın içinde, idrar yollarında, bulantı-kusma, ağrı  ve ateşle seyreden iltihap  (enfeksiyon) gelişebilir
-İdrar torbası (mesane) zedelenmesi
  Üreter (böbrekten  idrar torbasına  uzanan tüp) zedelenme riski
  İnce ve kalın bağırsak hasar görmesi, buna bağlı olarak barsağın karına ağızlaştırılması (kolostomi)
  Ameliyat sırasında ve sonrasında durdurulamayan kanama ya da kan toplanmasına (hematom) bağlı o
bölgeyi  besleyen ana  damarların  (arteria  interna iliaka) bağlanması
Ameliyattan   sonra   önceden   varolmayan   idrar kaçırma yakınmasının ortaya çıkması ya da var olan yakınmada artış
Karın içindeki büyük damarlarda zedelenme ve kanamanın ortaya çıkması
Ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklara bağlı karın ağrısı ve barsak tıkanıklığı
-Myom çıkartılması sırasında ortaya çıkan ve durdurulamayan kanama sonucu rahimin alınması gerekebilir.
Myom çıkarıldıktan bir süre sonra rahimin aynı yada başka bölgelerinde tekrarlayabilir.
Rahim içi boşuğundaki tabakanın (endometrium) zedelenmesi ile rahim içi yapışıklıklar gelişebilir ve bu yapışıklıklar    adet    görme    (menstrüasyon) bozuklukları  yaratabilir ve/veya   gebe   kalamama, tekrarlayan gebelik kayıplarına yol açabilir. Ameliyat sonrası gelişen karın içi yapışıklıklar ağrı, tüplerin     tıkanması,      tüp-yumurtalık     ilişkisinin bozulması ve kısırlığa yol açabilir.
Yukarıda belirtilen komplikasyonlar nedeniyle hastanın yeniden ameliyat edilmesi gerekebilr. Ameliyattan  sonra
uzun vadede karındaki kesi yerinde sertleşme (skar-keloid), karın duvarında fıtık gellişimi gibi komplikasyonlar görülebilir.
Tedavi seçenekleri:
Bazı    hormon    veya    başka    ilaçlar    kullanmak (gestagenlar, GnRH analogları ya da antagonistleri)
-Rahim  içerisine hormon salgılayan  rahimiçi  araç yerleştirilmesi
-Rahimin tamamen alınması
-Angiografik olarak myom embolizasyonu
Tedavi kabul edilmezse karşılaşılacak sonuçlar: Benim için uygun görülen cerrahi girişim yapılmazsa hastalığım ile ilgili oluşabilecek aşağıdaki durumlar bana anlatıldı. Eğer aşırı kanamalar nedeniyle ameliyat yapılacaksa bu kanamaların devamı nedeniyle kansızlık gelişebileceği ve kansızlığa bağlı olabilecek sağlık sorunları oluşabileceği, Myomun büyüyebileceği ve bu nedenle bası belirtileri yapabileceği, kötü huylu özelliğe değişebileceği (sarkomatöz dejeneresans), yumurtalıkların muayene veya görüntülenmesini engelleyerek yumurtalıktakği hastalıklar açısından tanısal gecikmelerinin yaşanabileceği bana anlatıldı.
Anestezi: Anestezinin ek riskler getirdiğini biliyorum ama ağrıdan korunmak için ve ağrının geçmesi için planlanan işlem ve ekişlemler için anestezinin kullanılmasını istiyorum. Bana sorulmadan anestezi yönteminin değiştirilebileceğinin farkındayım. İşlem esnasındaki ağrı hissinin, anestezi hekimiyle konuşup seçebileceğim bölgesel (spinal ve epidural) veya genel anestezi ile giderileceği söylendi.
Anestezinin benim ameliyatımı yapacak olan hekimin kontrolünde olmadığını, ve her bir anestetik maddenin riskleri olabileceğini anladım. Herhangi bir anestezi yönteminin kullanılması sonucunda solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, sinir zedelenmeleri, beyin hasarı ve hatta ölüm gibi komplikasyonların olabileceğini anlıyorum. Genel anesteziden kaynaklanabilecek diğer risk ve hasarlar ses telleri, soluk borusu, dişler ve gözlerde zedelenmedir. Bölgesel (spinal ve epidural) anesteziden kaynaklanabilecek başağrısı ve uzun süreli bel ağrısı dahil olmak üzere diğer riskleri anlıyorum.
Anestezinin ……………………………………………………………………………… (ünvan ve kişi) tarafından veya onun gözetiminde verilmesine izin veriyorum.
Kan ürünleri: Gerekli olduğunda kan ürünlerinin  kullanılmasını kabul ediyorum.
Önceden tahmin edilemeyen durumların tedavisine onay: Hekimimin durumumun gerektirdiği planlanmış işlemden başka ek veya değişik işlemleri gerektirecek farklı durumları girişim esnasında açığa çıkartabileceğini anlıyorum. Bu durumda hekimimin durumun ve sağlığımın gerektirdiği uygun ek girişimi yapmasını kabul ediyorum.
Hasta ya da hukuksal olarak sorumlu kişi
Adı-soyadı :
İmza       :
Tanık
Adı-soyadı :
İmza :                                      Hastaya yakınlığı :

Rahimden Myom Alınması – Myomektomi Onam Formu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.