Antimikrobial Maddeler Antimikrobiyal Etki

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Antimikrobial, Antimikrobiyal Maddeler Etkisi

Cerrahi infeksiyonların tedavisinde antibiyotik kullanımı genel antibiyotik kullanımından farklı de­ğildir. En önemli fark, antimikrobial tedavi cerrahi infeksiyonların tedavisinde yardımcı bir faktördür; ameliyat ile tedavi esas olmaktadır.

Genelde antibiyotik kullanımında gözönünde tutulması gereken 3 önemli faktör vardır. Bunlar:

antibiyotiğin etkinliği, toksisitesi ve maliyetidir. Ay­rıca, antibiyotiğin etki mekanizması ve etki yöntemi de dikkate alınması gereken faktörlerdendir.

Cerrahide antibiyotikler genelde profilaktik veya tedavi edici olarak kullanılırlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Profilaksi: Kontaminasyon görülmeden önce an­tibiyotik kullanımı anlamına gelir. Ama, aynı za­manda primer tedavileri cerrahi olan hastalarda in-feksiyon gelişimini önlemek amacıyla olası kontaminasyonlara karşı kullanılmayı da içerir. Bu an­lamda antibiyotikler profilaktik olarak sıklıkla postoperatif yara infeksiyonlarını önlemek üzere kulla­nılmaktadır. Daha önce de sözü edildiği gibi, yara infeksiyonları hastanede kalış süresini uzatıp mali­yetleri önemli ölçülerde artırmakta hatta sepsis ge­lişmesine ve multipl organ yetmezliği oluşmasına yol açabilmektedir.

Profilaktik antibiyotik kullanımı yüksek riskli hastalar veya yüksek riskli cerrahi işlemler için öne­rilmektedir. Yüksek riskin tanımı daha önce belirtil­mişti. Hastaya ait iki veya daha fazla risk faktörü ol­madığı veya protez kullanımı gerekmediği sürece temiz yaralarda profilaktik antibiyotik kullanımı önerilmemektedir.

Antimikrobial Maddeler Antimikrobiyal Etki adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.