Alin 50 mg 20 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FORMÜLÜ : Bir tablette ;
Fenolftalein…………50 mg
Boyar maddeler : İndigotin ve Ponsa 4R
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Fenolftalein, stimülan laksatifler sınıfından olup irritasyon yapmadan fizyolojik bir stimülasyonla
barsakları harekete geçirip boşalmayı sağlayan bir maddedir. Alınan doza göre laksatif veya
katartik (pürgatif, müshil) etki gösterir. Fenolftalein tatsız, kokusuz ve stabil bir maddedir. Suda
erimez ve mideden erimeden geçer. Barsakta alkali ortamda ve safra tuzlarının etkisi ile eriyerek
etkisini gösterir. Bu etkiyi kısmen intramüral motor sinir pleksusunu stimule ederek kısmen de
mukoza refleksi yoluyla meydana getirdiği kabul edilmektedir. Ancak ilacın barsak lumeninde net
sıvı ve elektrolit birikimi meydana getirdiği de gösterilmiştir. Fenolftalein verilmesinden sonra
kolon mukozasında cAMP konsantrasyonu artmaktadır. Bu da hücre permeabilitesini değiştirir ve
barsakta iyon sekresyonu olur ve bu da laksatif tesir meydana getirir. Fenolftalein primer olarak
kolon üzerinde etki eder.Ancak refleks yoluyla ince barsağı da harekete geçirir. Oral olarak
alındıktan 6-8 saat sonra laksatif (pürgatif) etki görülür. Verilen Fenolftalein’in %15�i absorbe
olur ve daha sonra enterohepatik sirkülasyona girer. İlaç karaciğerde metabolize olur ve idrarla
vücuttan atılır ve süte geçer. Vücutta organlar üzerinde farmakolojik etkisi yoktur.
ENDİKASYONLARI :
Laksatif olarak fonksiyonel kabızlığın (konstipasyon) kısa süreli tedavisi.
KONTRENDİKASYONLARI :
Fenolftalein veya formülde yer alan herhangi bir maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde
kullanılmamalıdır.
Apandisit veya apandisit belirtileri, teşhis edilmemiş rektal kanama,barsak tıkanması, dışkı
sertleşmesi (fecal impaction), kolestomi ve ileostomi hallerinde kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER :
1- Genel olarak laksatifler kesin endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır. Konstipasyon için en
iyi tedavi iyi rejim (yüksek fiberli besinler), bol sıvı alımı, defekasyon refleksini dikkatle takip
etmek ve egzersizdir. Bunlara rağmen konstipasyon olursa önce sebep araştırılmalıdır.
2- Genel olarak laksatifler önemli bir endikasyon olmadıkça 8-10 yaşın altındaki çocuklarda
kullanılmamalıdır.
3- Stimülan laksatifler alışma yapabilir. Uzun süre alınmaları laksatiflere bağımlılık ve normal
barsak fonksiyonunun kaybına yol açabilir. Kronik kullanıma bağlı “katartik kolon” denilen tablo
oluşabilir. Bunda miyenterik pleksus hasarı, kolon motilitesi bozulması, atoni ve dilatasyon
görülebilir.
4- Fenolftalein feçes veya idrarı alkali ise kırmızı veya pembe renge boyar. Bu daha çok bitkisel
besinlerle beslenenlerde görülür ve yanlışlıkla kanama zannedilebilir.
5- Gebe ve emzirenlerde ancak doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
Fenolftaleinin kullanılan dozlarda organlar üzerinde toksisitesi yoktur. Ancak allerjik deri
döküntüleri, özellikle fiks eritem görülebilir. Bazen bunlar deride pigmentasyon bırakabilir.
Stevens Johnson sendromu ve trombositopenik purpura yaptığı bildirilmiştir.
Epitel hücrelerinde zedelenmeye neden olabilir. Sıvı ve elektrolit eksikliğine yol açabilir. Karın
ağrısı, diyare, bulantı, kusma, hafif kramplar görülebilir. Uzun süreli kullanımda alışkanlık
yapabilir, bu takdirde barsağın normal fonksiyonu kaybolur, elektrolit bozuklukları,
malabsorpsiyon, ağırlık kaybı oluşur. Albuminüri ve hematüri rapor edilmiştir. Solunum ve kalp
sıkıntısına neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Fenolftalein barsak yoluyla potasyum kaybını arttırdığından potasyumlu preparatların,
Spironolakton ve Triamteren gibi potasyum tutucu diüretiklerin etkisini azaltabilir.
Diğer diüretikler ve kortikosteoridlerin sebep olduğu potasyum kayıplarını ise artırabilir.
DİAGNOSTİK TEST ETKİLEŞİMLERİ :
Fenolftalein Fenolsülfonftalein (PSP) testinde bu maddenin atılma hızını olduğundan yüksek
gösterebilir. Ayrıca alkalen idrar pembe veya turuncu renge boyanabilir. Fenolftalein
kullananlarda kanda glukoz konsantrasyon yüksek ve serum potasyum konsantrasyonu düşük
çıkabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Fenolftalein’in mutad oral laksatif dozu büyüklerde günde 1-4 tablettir. 6 yaşından büyük
çocuklarda mutad doz 1/2-1 tablettir. İlaç yemeklerden 2 saat önce veya sonra 1/2 bardak su ile
alınmalıdır.
DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ :
Doz aşımı hallerinde Fenolftaleinin absorpsiyonunu azaltmak için aktif karbon ve hint yağı
verilir. Entoksikasyon belirtileri mevcutsa genel semptomatik ve süpportif tedavi yapılmalıdır.

Alin 50 mg 20 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.