alexan 1000 MG 1 flakon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Antimetabolit

İlaç Etken Maddesi
Sitarabin

ALEXAN 100 MG 10 FLAKON, İthal, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :

100mgSitarabinAmpul 125 mlEnjeksiyonluk suAmpul 1150 mgSodyum laktatAmpul 112 mgSodyum laktatAmpul 15 mlEnjeksiyonluk suAmpul 10.8 mgLaktik asitAmpul 10.032 mgLaktik asitAmpul 1500mgSitarabinAmpul 1250 mgSodyum laktatAmpul 10.08 mgLaktik asitAmpul 120 mlEnjeksiyonluk suAmpul 11000mgSitarabinAmpul 12 mlEnjeksiyonluk suAmpul 130 mgSodyum laktatAmpul 140mgSitarabinAmpul 10.4 mgLaktik asitAmpul 1

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Akut nonlenfoblastik lösemi, kronik myeloid löseminin blastik faza dönüşüm dönemleri, yüksek habasetli non-Hodgkin lenfomalarında endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Etken maddeye aşırı duyarlılığı olan hastalarda, hamilelerde, laktsyonda ve kemik iliği depresyonu yapan ilaçları kullananlarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Gebeliklekullanımı konusunda çalışamalar yeterli değildir.Gebelikte fetusa zararlı etkiye sahiptir.Teadavi gebeliğin ilk 2 veya 3 ayında başladıysa risk daha düşüktür. Gebeliğin ilk üç ayında tedavi edilmesine rağmen normal çocuk doğumlarına rastlanmışsada bu çocukların ilerkii yaşalarda izlenmesi önerilir. İlcın anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Emzirme döneminde ya ilaca ya da tedavişnin sonlandırılmasına, anne için öneemi göz önüne alarak karar verilmelidir. Kemik iliği baskılanmış hastalarda sitarabin taedvisine başlarken dikkatli olunmalıdır. İndükasyon tedavisinede hastayı yakın tıbbi gözlem altında tutmak ve hergün lökosit sayımı yapmak gerekir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Kemik iliğini baskılayan ilaç olduğu için tedavi sırasınada anemi, lökopeni, trombositopeni, megaloblastoz, retikülositlerde azalma görülür.Bu reaksiyonlar şiddetli doza ve tedavi programına bağlıdır.Periferik yayma ve kemik ilği morfolojisinde hücresel değişiklikler görülebilir.
Enfeksiyonlar: Viral, bakteriyel, parazitik, tungal veya saprofitik enfeksiyonlar görülebilir. Bu enfeksiyonlar hafif olabileceği gibi ağı hatta ölümcül olabilir.
En sık görülen yan etkiler iştahsızlık, bulantı, kusma, diyare, oral veya anal enfeksiyonlar , üserasyo, karaciğer işlev bozukluğu, ateş,döküntü, kanama, Cytarabin sendromu: Ateş , miyalji, kemik ağrısı, göğüs ağrısı makülapapüler.
konjektivit, halsizlikle kendini gösteren sendromdur. Bu sendromun önlenmesinde veya tedavisinde kartikosteroidle kullanılır.Ayrıca uygulama sırasında deri altı uygulama sahasında nadiren ağrı ve enflamasyon görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
-Cytarabine içeren kombine etdavilerde tedavi sonlandırıldıktan bir kaç gün sonrasına kadar digoksinin emilimi azalır .Digoksin ve digoksin ile etkileşimi yoktur.
– Daha önceden L- asparaginaz ile tedavi görenlerde cytarabine tedavisine geçildiğinde akut pankreatit görülebilir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Akut lösemi : IV infüzyon yoluyla 100 mg/m²/gün olarak veya yine aynı günler boyunca Iv enjeksiyon şeklinde 12 saatte bir 100mg/m² olarak verilir.
Tedaviye dirençli akut lösemi: 2-3 haftada tekrarlanmak üzere her 12 saate bir 3g/m² olacak şekilde 4-12 doz verilir. Her iki haftada bir 4-64-6 doz uygulama ile her üç haftada bir 9 doz uygulama açısından aynı ve diğer uygulamalardan daha az toksiktir.
Meningoal lösemide intratekal uygulama: Doz 4 gün boyunca günde bir kez 5-75 mg/m² dir. En çok kullanılan doz şeması bayin- omurilik sıvıları normale dönene kadar her 4 günde bir 30 mg/m² dir.
Bulgular noırmale döndükten sonra son bir uygulama daha yapılır.

alexan 1000 MG 1 flakon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.