Alarin 1 mg 100 ml şurup

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FORMÜLÜ : 
Beher 5 ml. Süspansiyonda
Loratadin …………………..5 mg
Yardımcı maddeler :Sitrik Asit, Sodyum Benzoat, Şeker, Kiraz Aroması

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Alarin (Loratadin) güçlü ve uzun süre etkili, periferik H1-reseptörlerine karşı selektif antagonistik aktiviteye sahip spesifik bir antihistaminiktir. Merkezi sinir sistemine geçişi çok azdır, sedatif ve antikolinerjik yan etkileri bu nedenle çok düşük düzeydedir.

FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ :
Loratadin ağızdan iyi absorbe olur. Karaciğerde ilk geçiş yıkımına uğrar. % 97 plazma proteinlerine bağlanır. Eliminasyonu idrarla olur, bir miktarı da feçes ile elimine edilir. Aktif metaboliti dekarboetoksiloratadin, ana molekülden daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Karaciğer yetmezliğinde klirensi azalır. Yarılanma ömrü yaklaşık 15-20 saattir. Loratadin plasental bariyeri geçer.

ENDİKASYONLARI :
Alarin Süspansiyon (Loratadin) aşağıdaki durumlarda endikedir: Mevsimsel allerjik rinit, aperiyodik rinit ve allerjik rinite ilişkin semptomların tedavisinde. Kronik ürtiker ve diğer allerjik deri hastalıklarında.

KONTRENDİKASYONLARI :
Loratadin e karşı hipersensivitesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Alarin Süspansiyon, alkol ile birlikte (özellikle araç kullanan veya dikkat gerektiren bir işle uğraşan kişilerce) alınmamalıdır. Loratadinin hamilelikte güvenli kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Hamilelikte
kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçtiğinden bebekler bu sürede mama ile beslenmelidir.
Loratadinin yaşlılarda etkinlik ve emniyeti belirlenmemiştir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Yapılan klinik çalışmalarda Loratadine karşı toleransın çok iyi olduğu, ilacın sedatif ve somnolesans etki sıklığının Azatadin, Klemastin, Klorfeniramin ve Mequitazine kıyasla daha az olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda ilacın yan etkilerinin plasebo ile karşılaştırılabilir düzeyde olduğu ve klinik olarak anlamlı bir antikolinerjik etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. İlacın kullanımında nadiren baş dönmesi, halsizlik, başağrısı, ağız kuruması ve somnolesans
bildirilmiştir. Ayrıca seyrek olarak bulantı görülmüştür.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Alarin Süspansiyon alkollü içeceklerle alınmamalıdır. Antihistaminikler, deri reaktivitesini gösteren pozitif reaksiyonları azalttığı için, Alarin deri testlerinden dört gün önce kesilmelidir. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
12 Yaşın üstünde ve erişkinlerde günde 1 kez 2 ölçek Alarin (10 mg) verilir. 
2 ile 12 yaş arası çocuklarda ;
a) Vücut ağırlığı 30 kgdan fazla ise günde 1 kez 2 ölçek 10 mg Alarin (Loratadin),
b) Vücut ağırlığı 30 kgdan az ise günde 1 kez 1 ölçek 5 mg Alarin (Loratadin) kullanılması önerilir.
Loratadinin 2 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği belirlenmemiştir.

DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ :
Doz aşımında semptomatik ve destekleyici tedavi önerilir. Gastrik lavaj uygulanabilir ve aktif kömür verilebilir.

Alarin 1 mg 100 ml şurup adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.