a-ferin sinüs 20 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

İlaç Etken Maddesi
Paracetamol + Pseudoephedrine HCl + Triprolin HCl

A-FERIN SINUS 20 F.TABLET, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Parasetamol,160 mg; Klorfeniramin maleat 1 mg; Psodoefedrin Hcl, 15 mg.

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Grip ve soğuk algınlığının semptomatik tedavisinde.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
İritasyon ve kimyasal yanıklara yol açabileceğinden okluzif pansumanlarda kullanılmaz.Kullanılmamalıdır

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Benzalkonium klorid çözeltisi, kuvvetli sabun çözeltileriyle kloroksilenol ve lizol çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, aniyonik deterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır.Kalsium, demir, mağnesium, aliminyum gibi katyonlarla etkileştiği için çözeltileri çeşme suyu ile değil distile su hazırlanmalıdır.Yanlışlıkla içildiğinde, (toksik dozu 1-3 gr./gün arasındadır).Zehirlenme belirtileri, bulantı, kusma son devrede kollaps ve komadır.Çözelti öncelikle yemek borusu ve mide bağırsak kanalında lokal iritasyon yapar. Aşırı dozlarda alınmasından sonra huzursuzluk anksiyete,dispne, siyanoz,konvilsiyon, adale zaafiyeti ve solunum kasları paralizisi sonucu ölüm görülecektir.Tedavide kusturma ve mide lavajı uygulanır, sonra hastaya süt, yumurta akı ya da sabun solusyonu verilir. Solunum oksijenle desteklenir; konvülsüyonlar için kısa etkili barbitüratlar veya i.v. dezanpan verilir Kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç varsa muhakkak doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Haricen, belirtilen konsantrasyonlarda kullanıldığında belirgin bir yan etkisi yoktur.İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi ( TADMER )’ bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Zefsolin solusyon aşağıdaki maddelerle geçimsizdir .Alimümyum, benzilefedrin, % 5 borik asit,karamel, sitrit asit etil baraben hidrojen paroksit, iyot, kokalin, lanolin,fizostigmin, pilocarpin nitrat (% 3 veya daha yoğun) potansium permanganat, saponin ( % 0,1-0,5 ) silikatlar, gümüş tuzlari,sodium sitrat ve tartarat,sodium lorilsulfat, sulfapiridin, sulfatiyazol sodium, sentetik kauçuk metaryal, tartarik asit, çinko oksit,çinko peeroksit ve çinko sülfat.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Zefsolin Solusyon aşağıdaki oranda seyreltilerek, yalnızca haricen kullanılır.
Seyreltme muhakkak distile suyla yapılmalıdır.

•Yara temizliği ( kesik, sıyrık ) ; konsantrasyonu :1/1000 -1/5000 seyreltme oranı :1/100-1/500

•Cilt dezenfeksiyonu ; konsantrasyonu : 1/1000 – 1/2000 seyreltme oranı: 1/100-1/200

• Genel dezenfektan olarak ; konsantrasyonu : 1/1000 – 1/8000 seyreltme oranı: 1/100-1/800

• Mesane yıkanması; konsantrasyonu: 1/5000 – 1/20000 seyreltme oranı: 1/500-1/2000

• Vajinal yıkama ; konsantrasyonu: 1/2000 – 1/5000 seyreltme oranı: 1/200-1/500

• Göğüs, meme ucu hijyenik bakımı ; konsantrasyonu :1/1000-1/2000 seyreltme oranı :1/100-1/200

•Giysilerin sterilizasyonu ; konsantrasyonu: 1/4000 seyreltme oranı: 1/400

•Cerrahi alet dezenfeksiyonunda ; konsantrasyonu:1/1000 seyreltme oranı:1/1
•Aletlerin korunması için kullanılacak solüsyona %0.1 sodium nitrit ilave edildiğinde paslanma önlenir.

a-ferin sinüs 20 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.