A-ferin Sinus 20 Film Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Formülü:
Parasetamol,160 mg; Klorfeniramin maleat 1 mg; Psodoefedrin Hcl, 15 mg.
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Grip ve soğuk algınlığının semptomatik tedavisinde.
Kontrendikasyonları:
İritasyon ve kimyasal yanıklara yol açabileceğinden okluzif pansumanlarda kullanılmaz.Kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler:
Benzalkonium klorid çözeltisi, kuvvetli sabun çözeltileriyle kloroksilenol ve lizol 

çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, aniyonik deterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır.Kalsium, demir, mağnesium, aliminyum gibi katyonlarla etkileştiği için çözeltileri çeşme suyu ile değil distile su hazırlanmalıdır.Yanlışlıkla içildiğinde, (toksik dozu 1-3 gr./gün arasındadır).Zehirlenme belirtileri, bulantı, kusma son devrede kollaps ve komadır.Çözelti öncelikle yemek borusu ve mide bağırsak kanalında lokal iritasyon yapar. Aşırı dozlarda alınmasından sonra huzursuzluk anksiyete,dispne, siyanoz,konvilsiyon, adale zaafiyeti ve solunum kasları paralizisi sonucu ölüm görülecektir.

Tedavide kusturma ve mide lavajı uygulanır, sonra hastaya süt, yumurta akı ya da sabun solusyonu verilir. Solunum oksijenle desteklenir; konvülsüyonlar için kısa etkili barbitüratlar veya i.v. dezanpan verilir

Kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. 

Kullanmakta olduğunuz ilaç varsa muhakkak doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz
Yan etkiler/Advers etkiler:
Haricen, belirtilen konsantrasyonlarda kullanıldığında belirgin bir yan etkisi yoktur.İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi ( TADMER )’ bildiriniz.
İlaç etkileşimleri:
Zefsolin solusyon aşağıdaki maddelerle geçimsizdir .Alimümyum, benzilefedrin, % 5 borik asit,karamel, sitrit asit etil baraben hidrojen paroksit, iyot, kokalin, lanolin,fizostigmin, pilocarpin nitrat (% 3 veya daha yoğun) 
potansium permanganat, saponin ( % 0,1-0,5 ) silikatlar, gümüş tuzlari,sodium 
sitrat ve tartarat,sodium lorilsulfat, sulfapiridin, sulfatiyazol sodium, sentetik kauçuk metaryal, tartarik asit, çinko oksit,çinko peeroksit ve çinko sülfat.
Kullanım şekli ve dozu:
Zefsolin Solusyon aşağıdaki oranda seyreltilerek, yalnızca haricen kullanılır.
Seyreltme muhakkak distile suyla yapılmalıdır. 

•Yara temizliği ( kesik, sıyrık ) ; konsantrasyonu :1/1000 -1/5000 seyreltme oranı :1/100-1/500

•Cilt dezenfeksiyonu ; konsantrasyonu : 1/1000 – 1/2000 seyreltme oranı: 1/100-1/200 

• Genel dezenfektan olarak ; konsantrasyonu : 1/1000 – 1/8000 seyreltme oranı: 1/100-1/800

• Mesane yıkanması; konsantrasyonu: 1/5000 – 1/20000 seyreltme oranı: 1/500-1/2000

• Vajinal yıkama ; konsantrasyonu: 1/2000 – 1/5000 seyreltme oranı: 1/200-1/500

• Göğüs, meme ucu hijyenik bakımı ; konsantrasyonu :1/1000-1/2000 seyreltme oranı :1/100-1/200

•Giysilerin sterilizasyonu ; konsantrasyonu: 1/4000 seyreltme oranı: 1/400

•Cerrahi alet dezenfeksiyonunda ; konsantrasyonu:1/1000 seyreltme oranı:1/1
•Aletlerin korunması için kullanılacak solüsyona %0.1 sodium nitrit ilave edildiğinde paslanma önlenir.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.