klomen 50mg 30tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Östrojen antagonisti

Etken Maddesi
Klomifen Sitrat

KLOMEN 50 MG 30 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır

FORMÜLÜ

Beher tablet ; 50 mg Klomifen sitrat ihtiva eder

ENDİKASYONLARI

Klomen ; 1- Hipotalamus-hipofiz-over aksı normal olan Anovülar, İnfertil kadınlarda * Ovülasyonun sağlanması * Luteal faz disfonksiyonunun düzeltilmesi 2- İn-vitro Fertilizasyon (Tüp bebek) işleminde * Multipl folikül gelişiminin temini 3- Oligospermik İnfertil erkeklerde (Primer,hipotalamus,hipofiz ve testis yetersizliği olmayan) sperm sayısının artırılması amacıyla kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Aşağıdaki durumlarda klomifen tedavisi kontrendikedir : 1- Klomifen sitrata aşırı duyarlılığı olanlar, 2- Gebelik : Gebelikte veya gebelikten şüphelenilen durumlarda kullanılmamalı, gebelik oluşursa tedavi kesilmelidir. 3- Kontrol altında olmayan tiroid ve adrenal disfonksiyonları, 4- Hipofiz tümörü gibi, intrakranial lezyonlar, 5- Karaciğer hastalığı veya karaciğer bozukluğu hikayesi olanlar, 6- Sebebi tespit edilmemiş anormal uterus kanamaları, 7- Over kisti veya büyümesi (Polikistik over hariç)

UYARILAR & ÖNLEMLER

Görme Semptomları : Klomifen tedavisi sırasında görme bulanıklığı veya diğer görme bozuklukları ile ilgili semptomlar oluşabileceğinden hastalar bu yönden uyarılmalı ve bu tarz semptomlar gelişirse tedavi kesilmeli ve tam göz muayenesi yapılmalıdır. Ovaryen Hipersitümülasyon Sendromu (OHSS) : Klomifen tedavisi sırasında nadiren görüleceği bildirilmiştir. OHSS’ nin erken bulguları; ciddi karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare gibi semptomlar olup, bazen ciddi over büyümesi, dispne, oligüri, hipovolemi, asit, plevral effüzyon gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle bu tip yakınmaları olan hastalar yakın takip edilmelidir. Klomifen Tedavisi : Tedaviye başlamadan önce tam pelvik muayene yapılmalı over kisti, endometrial kanser gibi ihtimaller ekarte edilmeli ve her kürden önce muayene tekrarlanmalıdır. Over kisti (Polikistik over hariç) olan hastalarda, overin büyümesine neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. Klomifen tedavisi sırasında gelişebilecek anormal over genişlemesini önlemek için tedaviye, cevabın alınabileceği en düşük dozla başlanmalıdır. Tedavi sırasında over büyümesi oluşursa overler normale dönene kadar tedaviye ara verilmelidir. Tedavi sırasında oluşan büyüme ve kistler tedavinin kesilmesiyle birkaç gün veya birkaç haftada spontan olarak geriler bu nedenle güçlü bir endikasyon olmadıkça laparoskopi’den kaçınılmalıdır. Çoğul Gebelik: Klomifen tedavisi sırasında % 90 tek ve % 10 oranında ikiz gebelik oluşabileceği bildirilmiştir. Üçüz veya daha fazla sayıda gebelik oranı % 1’den azdır. Bu durum tedaviye başlanmadan önce hasta ve eşine anlatılmalıdır. Hamilelikte Kullanımı : Hamilelikte kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER

Tavsiye edilen dozlarda görülebilecek yan etkiler önemsizdir ve tedaviyi nadiren etkiler. Uzun süreli yüksek doz uygulamalarında yan etkilerde artış olabilir. En çok görülen yan etkiler : Vazomotor kızarmalar, karın bölgesinde huzursuzluk, anormal uterin kanamalar, over hipertrofisi, göğüslerde gerginlik ve dolgunluk, görmede bulanıklıktır. Seyrek olarak da ; Bulantı, kusma, gerginlik, uyku bozukluğu, baş dönmesi, poliüri, ürtiker görülebilir.

ETKİLEŞİMLER

Klomifen , diğer gonadotropik ilaçlarla birlikte kullanılabilir

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Kadınlarda : İlk kür için tavsiye edilen doz 5 gün süreyle günde 50 mg’dır(1 tablet). Progestin kullanımı ile sağlanan bir kanama veya spontan adet kanaması olan hastalarda tedaviye siklusun 5.günü başlanır ve günde 50 mg verilerek, 5 gün devam edilir. Adet kanaması olmayan hastalarda tedaviye herhangi bir gün başlanabilir. Bu dozda ovülasyon sağlanırsa, doz artırmaya gerek yoktur. Ovülasyon sağlanamamışsa, 30 gün sonraki ikinci siklusta doz 100 mg’a yükseltilir. Maksimum günlük doz 250 mg’dır. Şayet 3-6 kür sonunda ovülasyon sağlanamamışsa tedavi kesilir. Erkeklerde : Günlük doz 25-50 mg olup 25 gün kullanılıp 5 gün ara verilir. Bu şekilde tedaviye en az 6 ay devam edilmelidir.

İlaç Fiyatı 21.74 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLLERİ

* KLOMEN 50 MG 10 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* SEROPHENE 50 MG 10 TABLET
* GONAPHANE 50 MG 10 TABLET

*/?>

klomen 50mg 30tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.