kenakort a 20 gr pomad

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Kortikosteroid

Etken Maddesi
Triamsinolon Asetonat

KENACORT-A % 0,1 20 GR POMAD
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

1 mlTriamsinolon asetonidAmpul 1

ENDİKASYONLARI

İntramüsküler:
KENACORT-A İM Retard, doktor tarafından oral tedavinin mümkün olmadığı veya geçici olarak istenmediği düşünülen aşağıdaki durumların tedavisinde endikedir.
Endokrin hastalıklar – Nonsüpüratif tiroidit.
Romatizmal hastalıklar – Post-travmatik osteoartrit, osteoartrite bağlı sinovit, romatoid artrit, akut ve subakut bursit, epikondilit, akut non-spesifik tenosinovit, akut gut artriti, psöriyatik artrit, ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit gibi romatizmal hastalıkların akut hecmelerinde kısa süreli, yardımcı tedavi olarak (hastanın akut bir evreyi veya alevlenmeyi atlatmasında) uygulanır.
Kollajen doku hastalıkları – Sistemik lupus eritematozus ve akut romatizmal kardit vakalarının akut alevlenmelerinde veya idame tedavisi olarak uygulanır.
Dermatolojik hastalıklar – Pemfıgus, ağır eritema multiforme (Stevens Johnson sendromu), eksfolyatif dermatit, büllöz dermatitis herpetiformis, ağır seboreik dermatit, ağır psöriyazis. alerjik durumlar – Astım bronşit, kontakt dermatit, atopik dermatit ve mevsimsel alerjik durumların yeterince uygulanmış klasik tedavilerle kontrol altına alınamayan durumlarda. Göz hastalıkları – Iritis, iridosiklit, korioretinit, difPıiz posterior üveit ve koroidit, optik nörit, sempatik oftalmi gibi gözün ağır, kronik ve enflamatuvar hastalıklarında.
Gastrointestinal sistem hastalıkları – Sistemik tedavideki ülseratif kolit ve rejiyonel enteritin kritik dönemlerinde, bu dönemlerin geçiştirilmesinde.
Solunum sistemi hastalıkları – Sistemik sarkoidoz, berilioz, aspirasyon pnömonısi.
Kan hastalıklan – Otoimmün hemolitik anemi.
Neoplazik hastalıklar – Erişkinlerde lösemi ve lenfoma, çocuklardaki akut lösemi olgularında palyatif olarak.
Ödemli durumlar – Diürezi artınnak veya proteinüriyi azaltmak amacıyla üremi gelişmiş, lupus eritematozusa bağlı veya idiopatik nefrotik sendrom vakalarında.
İntraartiküler
KENACORT-A İM Retard’ın intraartiküler ve intrabursal uygulaması ile tendon kılıfları içine enjeksiyonu osteoartrite bağlı sinovit, romatoid artrit, akut ve subakut bursit, akut gut artriti, epikondilit, akut nonspesifik tenosinovit ve post-travmatik osteoartrit vakalarında kısa süreli, yardımcı bir tedavi olarak (hastanın akut bir hecmeyi veya alevlenmeyi atlatmasında) endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Trimetoprim ve sülfonomidlere karşı aşırı duyarlığı bilinen kişilerde folat yetersizliğe bağlı megaloblastik anemisi bulunan hastalarda kontrendikedir. Sulfonamidler plasentaya çektikleri süt ile atıldıkları kernıcterus’a neden olabilecekleri için hamilelikte ve süt verme dönemlerinde kullanılmamalıdır. ayrıca iki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

KENACORT-A İM Retard, bir süspansiyon olduğundan intravenöz olarak uygulanmamalıdır. Uygulamada kesin aseptik şartlar esastır. Bu preparat 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmamalıdır. Peptik ülseri, osteoporozu, psikozu veya ağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğu ıaman; konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, infeksiyon hastalığı olan ve yaşlı kişilerde çok büyük dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kortikosteroid tedavisi esnasında hastalar muntazam olarak hipertansiyon, glukozüri, hipokalemi, gastrik rahatsızlık ve mental değişiklikler açısından takip edilmelidir. Sıvı retansiyonu takip edilmelidir. Sırt ağrısı osteoporoza işaret olabilir. İntrakraniyal basıncı artan çocuklarda risk artar. İnfeksiyon acilen tedavi edilmelidir. Birlikte barbitüratlar, fenitoin veya rifampisin verilirse metabolizma hızlanarak kortikosteroidin tesiri azalabilir, antikoagülanlara cevap azalabilir

YAN ETKİLER

Bulantı, kusma, eritem, ürtiker, renal tübüler asidoz ve anoreksi yan etkilerdir

ETKİLEŞİMLER

Sülfonamidler metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayrılabilir ve bu durum serbest meto-treksat konsantrasyonlarını arttırır.Bu durumda antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği zaman bu durum akılda tutulmalı ve koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda önerilen başlangıç dozu 40-60 mg’dır. Enjeksiyon gluteal kasa derin olarak yapılmalıdır. Preparatın intramüsküler uygulamasına yeterli dikkat gösterilmezse deri altı yağ atrofısi görülebilir. Dozaj hastadan alınan cevaba ve etkinin süresine bağlı olarak genellikle 40-80 mg arasında değişir.
6-12 yaş arası çocuklarda önerilen başlangıç dozu 40 mg’dır.
Lokal : İntraartiküler ve intrabursal uygulama ile tendon kılılları içine enjeksiyonda KENACORT-A İM Retard’ın başlangıç dozu, tedavisi yapılan hastalığa göre, küçük eklemlerde 2.5-5 mg, büyük eklemlerde 5-10 mg arasında değişir.

İlaç Fiyatı 5.03 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KENACORT-A ORABASE % 0,1 5 GR POMAD
* KENACORT-A IM RET. 40 MG 1 AMPUL

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* TRIAVER 1 ML 1 AMPUL
* SINAKORT-A 40 MG 1 FLAKON
* SINAKORT-A 40 MG 1 FLAKON
* KENACORT-A IM RET. 40 MG 1 AMPUL
* NASACORT NAZAL SPREY

*/?>

kenakort a 20 gr pomad adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.