ETYOLOJİ

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

ETYOLOJİ

1-Biyolojik Göstergeler: Gonadal steroid hormonların düşüşü ile karamsarlığın ortaya çıkışı arasında yakın ilişkinin olması, nedensel bir ilişkinin olabileceğini düşündürmüştür. Daha önce doğum sonu depresyon saptanan kadınların gonadal steroidlerin duygu durum stabilitesini bozucu etkilerine karşı duyarlı olduklarına dair dolaylı bir kanıt elde edilmiştir.

2-Genetik: Her ikisi de doğum yapmış 838 ikiz kardeşin dahil edildiği bir Avusturalya çalışmasında postpartum depresif belirtilerdeki varyansın %38, depresyonun ise %25 oranında genetik etmenlerle açıklanacağı saptanmıştır.

3-Bağışıklı Sistemi: Meen ve arkadaşları doğum sonrası dönemdeki 91 kadında ve gebe olmayan 22 kadından oluşan kontrol grubunda enflamatuar yanıt sistemi markerları kullanarak erken doğum sonu duygu durumu değerlendirmişlerdir. Doğum sonu 1.ve 3. günlerde antienflamatuar kapasitedeki azalmayla anksiyete belirtileri arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Clara hücre proteini (immunsupresif) doğum sonu depresif kadınlarda düşük bulunmuştur.

4-Nörotransmitter Sistemleri: Tetrahidrobiyopterin; fenilalaninin tirozine dönüşmesinde, tirozin ve triptofanın hidroksilasyonunda önemlidir. Bu maddeler serotonin, NE, dopamin üretiminde önemlidir. Depresif hastalarda tetrahidrobiyopterin artar. Bununla birlikte çalışmalarda doğum sonu 7. günde triptofan, methiyonin, folat, tirozin, vit.B12 düşük saptanır. Serum kolesterol düzeyleri gebelikte yükselmekte ve doğumu izleyen günlerde azalmaktadır. Bu hızlı düşüşün doğum sonu ilk dört günde depresif duygudurum ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ancak bu konudaki çalışmalar çelişkilidir.

5-Psikososyal etmenler: psikoanalitik kuram doğum sonrası depresyonda bağımsız kendiliğin kaybı üzerinde durmaktadır. Doğum sonrası yoğun ambivalans ve kayıp duygusu yaşarlar.

Nicolson ; çocuk sahibi olmanın kadın için bir kazanç olmakla birlikte, vücut imajında değişme, entelektüel yetilerde kayıp algısı , mesleğe ilişkin beklentilerin kaybı gibi değişikliklerin yaşandığına dikkat çeker.

Brown; 11 yaşından önce anne kaybı, üç ya da daha fazla çocuk sahibi olma, yakın ilişkilerinin olmaması ve kadının bir mesleğinin olmamasının önemli olduğunu vurgular.

*/?>

ETYOLOJİ adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.