Ekosistem ve Özellikleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Ödev 

Fen ve Teknoloji derslerinde çeşitli konu başlıklarını içeren dersler var. İlköğretim öğrencileri okullarda birçok ders konusunu işliyorlar.  Öğrencilerin daha iyi kavraması için deneyler yapılıyor. Fen ve Teknoloji dersinde ödev konularından birisi de Ekosistem ve Özellikleri’dir. Nedir bu ekosistem, ekosistemi etkileyen etkenleler nelerdir, ekosistemin özellikleri nelerdir, bizde bu konuda ödev hazırlayan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla bu konuyu araştırdık. ekosistem

Ekosistem nedir?

Canlılarla, cansızların aynı ortamdaki ilişkilerine ekosistem denir. Belirli bir alanda bulunan canlılarla, bunların etrafındaki cansız nesnelerin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir. Ekosistem doğanın içerisinde düzenli olarak işleyen bir görevler zincirleridir.

Ekosistemde canlıların beslenmesi için de bir sistem mevcuttur.  Ekosistem tarım alanı içinde geliştiğinde buna agroekosistem adı verilir.

Biyotik organizmalar karşılıklı olarak madde alışverişi yaparak sistemin çarkını oluşturur. Abiyotik organizmalarda ise bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinden ekosistem anlaşılır.

Bireysel organizmalar ya da topluluklar dışında ekositemde tüm alanın işlevleri, o ortamdaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkileri yer almaktadır. Ekosistem içerisinde abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar bulunmaktadır. Ekosistemlerde canlıların yaşamını sürdürebilmek için, enerji akışı ve besine ihtiyaçları bulunmaktadır. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışının daimi olması esastır.

Ekosistemin özellikleri nelerdir?

Bir ekosistem dört temel bileşenden oluşmaktadır. Ekosistemdeki üreticilere ototroflar, tüketicilere hetotroflar, ayrıştırıcılara saprofitler denir. Tüm bu bileşenler doğal çevre ortamında gelişmektedir. İlk üç bileşen, çevre dediğimiz doğa içinde varlıklarını sürdürdüğünde canlı yaşam oluşur. Çevre ile çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilir.

Ekosistemlerin en belirgin özelikleri şöyle sıralanabilir. Ekosistem biyosferin, bir bölümünde, farlı büyüklükte ya da genişlikte bir ortamda olabilir. Bir göl, bir dere, bir mera birer ekosistemdir. Kurumuş bir ağaç kütüğü de ekosistemin bir parçası sayılabilir.

*/?>

Ekosistem ve Özellikleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.