Zincirleme Trafik Kazası

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Zincirleme kazayı önlemek için

Zincirleme trafik kazaları
Normal işaretleme

Yoldaki sürücülere kaza olan bir yerde tehlikeyi haber verebilmek için, kazaya tanık olanlar, jandarma veya polise haber verdik­ten sonra kendi olanaklarıyla yo­la işaret koymalıdır.

Kaza mahallinin 150 m. önüne ve 150 m. arkasına üçgen uyarı işareti koyun ve gelen otomobil sürücülerine (durmadan) yavaşla­maları için mendil sallayarak işaret verecek bi­rini dikin.
Kazanın tanıkları, araçlarını belirgin şe­kilde yan servis yoluna çekmeli, işaret lam­baları, çakar-söner ışıklar yakılmalıdır. Di­ğer sürücüler durmadan yollarına devem et­melidir. Aksi halde kaza mahallinde geçidi çok tehlikeli hale getirebilirler.

Trafik polisi olay yerine geldikten sonra, bölgeyi daha etkili biçimde işaretler.

Özel işaretleme durumları
Gece, kazada işaretleme nasıl yapılır?

Kaza yerini işaretleyecek hiçbir sinyal yoksa, ilk gelen araç durdurulup, tam kaza yerinin karşısına, yana çekilmeli ve farlarını yakmalıdır. Far ışıkları, hem kaza yerini, hem kurtarıcıları aydınlatır.

Haber vermek

Bir trafik kazasının ilk tanığı için, kazayı ilgililere haber vermek, vicdani, uygar ve ya­sal bir görevdir. Hayati tehlikede olanlara yardım etmeyenleri, yasalar da cezalandırır.

Hayati tehlikede olan birini kurtarmak için kaçınılmaz üç elemandan (korumaya al­mak, haber vermek, kurtarmak), haber ver­mek, çok ciddi olaylarda mümkün olan tek şeydir, örneğin işlek olmayan bir dağ yolun­da, bir uçurumun dibinde parçalanmış bir araçla kazazedeler görürseniz, bunların tek yaşama şansı, sizin kazayı haber vermenizdir. Daha dramatik olaylarda, ancak mantık size yol gösterebilir. Fakat daima kazayı haber vermek birinci şarttır.
Ülkemizde kırsal kesimde en iyi çare, jan­darma karakoluna haber vermektir. Sonra sı­rasıyla trafik polisi ve karayolları uyarılabilir.
Bu arada kaza mahallini doğru ve ayrın­tılı olarak bildirmek, yardımın yerine ulaştır­masını’ kolaylaştıracaktır.

imdat telefonlarını kullanmasını bi­lin.
Bazı otoyollarda bulunan imdat telefonları, doğ­rudan doğruya kurtarma örgütlerine (karayolları ve­ya trafik polisi) bağlıdır. Düğmeye basıp, sakin bir sesle bulunduğunuz yeri ekiplere bildirmiş olursu­nuz.
Tehlikedeki kazazedeleri çıkarmak için Trafik kazası geçiren bazı kazazedeler, bu kez ölümle sonuçlanabilecek yeni bir kazay­la burun burunadırlar.

Asfalt üzerinde serili yatan bir yaralı, yol­dan sürekli başka araçlar geçeceği için, her an ezilme tehlikesiyle karşı karşıya demektir. İlkyardım, yaralının kaldırılmasına cevaz ver­mez diye düşünüp, yaralıyı orada bırakmak, kabul edilemez.

Onu bu tehlikeden kurtarmak için, bilek­lerinden yakalayarak yol kenarına çekmek ye­terlidir. Böyle davranmakla kendisine zarar verebileceğiniz endişesini içinizden atın. Baş-beden eksenine saygılı davranırsanız, belke­miği hiçbir tehlikeyle karşı karşıya kalmaz (sonraki sayfaya bak). Aksi halde ilk gelen aracın altında kalabilir.

Bir yaralıyı yolun kenarına çekebilmek için genellik­le iki kişi gerekir. Birincisi baş-boyun-gövde ekseni­ni bloke ederken, ikincisi kazazedeyi bileklerinden çekerek taşımaya yardımcı olur.

Bilanço çıkarmak

Bir kaza sırasında yaralıların bir bilanço­sunu çıkarmayı bilin. Böylece yetişecek yardım, yardıma gelenlere ayrıntılı bilgi sahibi olacaklarından, daha etkili olacaktır.

Araçlar

Kazaya uğrayan araçların sayısını, du­rumlarını -çok önemli- ve türlerini belir­tin (kamyon, motosiklet…)
• Kazazedeler
Kazazedelerin sayısını ve durumlarının görünür ciddiyetini gösterin.

Her kazazede özenle incelenmelidir. Gözlemciliğiniz, yetişen ekiplere şu ayrıntıları verebilir:

— Bilinç durumları ve uyarılara karşı olumlu ya da olumsuz tepkileri.
—Solunum bozuklukları olup olmadı­ğı
—Kan dolaşımı bozuklukları , kanama, şok hali veya kalp durması;
— Bacaklarda ve kollarda görünür de-formasyonlar
Görünüşte yarasız kazazedeleri kurtarmak için Bir trafik kazasında bazı kazazedeler hiç yara bere almamış gibi görünebilir. Bilinçle­ri yerindedir ve ayakta durabilirler. Ancak he­yecanlı, telaşlı, şaşkın olabilir ve tutarsız ko­nuşabilirler. Onlara güven vermek, oturtmak, hatta yere yatırmak ve ısıtmak gerekebilir. Hele “şok hali”nde tanımladığımız durum geçerliyse, sıcak tutulmaları şarttır: Soluk be­niz, baş dönmesi, sıkıntı, terleme, nabzın güç­lükle ölçülmesi.

Şok hali, kazadan birkaç dakika veya bir­kaç saat sonra meydana gelebilir. Bir iç ka­nama söz konusu olabilir Bu hal bazen çok ciddi sonuçlar doğurabilir.

Ayrıca bütün kazazedelerin doktor kont­rolünden geçmesi yerinde olur. Çünkü kafatası veya belkemiğinde bir kırık, dalakta ze­delenme, kazadan hemen sonra meydana çıkmayabilir.

Bilinçleri yerinde olan ve görünüşte bir şeyleri yokmuş gibi duran bu kazazedeler de, sert bir sedyeye yatırılıp, başları ve boyun­ları hareket etmeden en yakın hastaneye kal­dırılmalıdır.

En küçük bir şüphede, örneğin boyun hi­zasında bir ağrıda, kırıktan şüphelenmek ge­rekir. Kaza sırasında kısa süreli bayılan­lar da, hastanede gözetim altına alınmalıdır. Bu arada bağırıp çağıranların en ağır yaralı­lar olmadığını bilin. Sessizlerden daha çok korkun.

Zincirleme Trafik Kazası adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.