Yerel Kompresyon Noktaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yerel kompresyon, Kompresyon testi (ölçümü)

Kompresyon nedir
On dakika süreyle kanayan bir yaraya elle kompresyon yapmak, kanamaların büyük çoğunluğunu durdurur. Kanama hâ­lâ devam ederse, bir sargı kompresyonu yapılabilir.

Temiz bir mendil ya da sargı beziyle ya­rayı 10 ile 20 dakika sıkın. Elle yapılan bu kompresyon işleminden sonra, gerekir­se, sargı beziyle de bir pansuman yapa­bilirsiniz. Bu pansumanı çok sıkmak ge­rekmez. Yaralıyı doktora götürmeye ye­tecek kadar zamanı kazandırır. Düğüm at­mayın. Aşağıdaki hareketler yetersiz ka­lır ve kanama devam ederse, uzvun kan damarını sıkıştırın.

ilkel kompresyon. Biz yardımcınız elle kompresyonu sürdürürken, 1 m. uzunluğunda ve 5 cm. eninde bir kumaşı iki ucundan yırtın ve ortadan yırtmaya gayret edin.

Bu iki ucu yeterince düğümleyin, çok sıkmayın. Yardımcı bu sırada elle yaraya bastırmayı sürdürsün.Elle yerel kompresyon devam etmiş olsun

Kumaşın yırtılmayan tarafını yaraya bastırıp, diğer dört ucunu kolun iki tarafına doğru yayın.(Pnömotik kompresyon)

Bandın diğer iki ucuyla da aynı işlemi yineleyin. Kompresyonun bittiği sırada genellikle kanama da durmuş olacaktır

Bir yardımcı elle kompersyonu sürdürürken, pansu­man bezinin iki ucunu banda) için çevirin.

Sıkı, fakat aşırı kuvvetli olmaması gereken bir pan­suman, kan dolaşımını Doğmamalıdır. Bu nedenle kazazedenin nabzını kontrol ederek, kan dolaşımının durmadığını gözleyin.

Yapılması gereken Atardamar kompresyonu

Yaraya yerel olarak yapılan kompresyon yetersiz kalırsa, yarayla kalp arasındaki
atardamarı sıkıştırmak gerekir. Burada başlıca üç sıkıştırma noktası tanıtıyoruz.

Yüz ve boyundaki yaralar

Elinizi, dört parmağınız ensesine, başparmağınız gırt­lak çıkıntısına gelecek şekilde hastanın boynuna ko­yun ve başparmağınızı, boyun kaslarına bastırarak, kaydırın. Yaralının nabzını burada hissedeceksiniz. Dikkat: Yaralı buna kolay dayanamayabllir. Çünkü beynin yarısını besleyen atardamarı sıkıştırıyorsu­nuz.

Kol ve ön koldaki yaralar

Yaralının kolunu pazısı hizasında tutup, dört parma­ğınızı arkaya kaydırın. Başparmağınız kolun İçinde kalsın. Kolu kuvvetlice sıkarak, tuttuğunuz kısmı dı­şa doğru çevirin. Böylece pazı atardamarını, pazı ke­miğine doğru sıkıca bastırmış ve sıkıştırmış olacak­sınız.

Kalça ya da bacak yaraları

Her zamanki gibi atardamarı sıkıştırmak İçin, İlgili ke­miğe kuvvetlice bastırmak gerekir. Yaralının sırt üs­tü yattığı bu konumda, dikey olarak kasık boşluğu üzerine bastırın. Böylece uyluk atardamarını sıkış­tırmış olursunuz. Burada verdiğimiz başlıca üç atar­damar sıkıştırma noktası, yaranın yerel kompresyo­nu İle kanamayı durdurmaya yarayabilir. Hastaneye varıncaya kadar bu kompresyon, sedyede ve cankur­taranda da sürdürülmelidir.

Kompresyon noktaları

Şekilde vücudun İki yanındaki başlıca üçer kompres­yon noktasını görüyorsunuz. Bunlar, en önemli atar­damarların yolu üzerindedir. Bulunmaları bunlardan daha zor olan kompresyon noktaları da vardır. Siz öncelikle bu üç noktayı keşfetmek İçin alıştırma­lar yapın. Aslında olay basittir. Eğer konumunuz İyiy­se, çok bastırmadan atardamarın atışını hissedebi­lirsiniz.

Yerel Kompresyon Noktaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.