Yağlı ciltler için bakım maskesi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 


Ya?l? cilde sahip olanlar asl?nda ?ansl?d?rlar çünkü ciltleri geç k?r???r. Bu cilt tipinin en büyük kusuru ise fazla parlamas?…
E?er cildiniz ya?l?ysa cidden çok ?ansl?n?z! Ya?l? ciltler sivilce ve siyah nokta gibi problemlerle s?k kar??la?sa da, di?er cilt tiplerine göre daha geç k?r???rlar ve ya?lan?rlar. Daha ne olsun? Sivilce ve siyah nokta sorunlar?na ve parlamaya kar?? ise do?al bak?m maskeleriyle çözüm bulabilirsiniz.
E?er cildiniz ya?l?ysa, günde iki defa ?u ?ekilde temizleyin: Bir kaba s?cak su koyun. ?çine bir avuç kadar kuru papatya ufalay?n. Be? dakika kadar bekletip süzün. Sonra küçük ve yumu?ak bir havluyu bu suya bast?rarak iyice ?slat?p s?k?n ve yüzünüze kompres yap?n. Bu i?lemi 5 dakika boyuca yap?n. Daha sonra yüzünüzü gülsuyuna bat?r?lm?? pamukla silin.
Badem maskesi
Papatya, ?hlamur çiçe?i, lavanta, mürver a?ac? çiçe?i ve çam filizinden e?it miktarda al?p, kar??t?r?n. Bu kar???mdan 2 çorba ka???? al?p, 150 gram kaynar su içinde ha?lay?n. Bu kar???ma 3 çorba ka???? badem de kat?p, ha?lamaya devam edin. Ard?ndan 1 tatl? ka???? un ve yar?m tatl? ka???? bal ilave edin. Ocaktan al?n ve süzün. S?cak ?ekilde kar???m? yüzünüze sürün. Elbette s?cakl?k dayan?l?r gibi olmal?d?r. Yar?m saat bekledikten sonra, önce s?cak sonra so?uk su ile yüzünüzü y?kay?n.
Elma maskesi
Yar?m elmay? rendeledikten sonra, iyice ç?rp?lm?? yumurta ak? ile kar??t?r?n. Elde etti?iniz kar???m? yüze ve boynunuza sürüp 20 dakika bekledikten sonra ?l?k su ile durulay?n.
Bal maskesi
Üç ka??k bal, iki ka??k yo?urt ve biraz yulaf ununu kar??t?r?n. Bu kar???m peeling gibi etki eder. Siyah noktalar? temizler. Üstelik bu maskenin ciltteki tahri?leri önleyici etkisi de bulunmaktad?r.
Domates maskesi
Olgun bir domatesi püre haline getirin ve yüzünüzde 15-20 dakika tutun. Il?k su ile durulay?n.
Salatal?k maskesi
?ki adet salatal??? rendeleyin sonra bir ka??k yo?urt ile kar??t?r?n. Kar???m, iyice düzgün ve pürüzsüz olunca yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Sonra durulay?n. Cildiniz o kadar berrakla?acak ki, dokununca inanamayacaks?n?z. Ciltteki ya? fazlas?n? alan, hem pratik hem çok etkili bir maske…
Hatmi tentürü
?ki çorba ka???? hatmi yapra?? veya ince k?y?lm?? kökünü 300 gram so?uk suda 1 saat bekletip, süzün. Elde etti?iniz tentürü cildiniz kuruyken kompres yaparak kullan?n.
Kaynak:pudra. com

Yağlı ciltler için bakım maskesi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.