Vucud Nedir İnsan Vucudu Yapisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Vücud Nedir, İnsan Vücudu Yapısı

însan vücudu ile bazı hayvanlar arasında yapı benzerlikleri ol­ması nedeniyle birçok araştırmalar yapılmış ve değişik kuram­lar öne sürülmüştür. Fakat insan, tüm yapı benzerliklerine rağmen en gelişmiş memelilerden bile daha çok gelişmiş bir varlıktır.

İnsan vücudu, yapı ve çalışmasına göre uyumlu bir bütün oluşturur. Kan damarları ve sinirlerle bütün organlar birbir­lerine bağlanırlar ve bu nedenle herhangi bir etken tüm orga­nizmayı etkiler. Vücutta sert, yumuşak ve sıvı olmak üzere üç temel unsur bulunur. Sert unsurlar kemikler, dişler, tırnaklar ve saçlardır. Deri, kaslar, tüm dokular, bezler, iç organlar, du­yu organları ve sinir sistemi yumuşak unsurlardır. Sıvı unsur­ları kan, akkan (lenf), beyin sıvısı ve çeşitli salgılar oluşturmak­tadır. Vücudun yapısı olan tüm unsurların birbirleriyle bağıntı­sı vardır ve bu unsurların birleşmesinden organizma oluşur.

İnsanların Vücut Yapısı

Organizmanın maddesel ve ruhsal yönden kendine özgü yapısı­na ve çalışmasına oluşum adı veriyoruz. Yüzyıllar boyunca çe­şitli oluşum tipleri ortaya atılmış, insanların gösterdiği belir­gin özelliklere göre gruplandırmalar yapılmaya çalışılmıştır.

Oluşum, kalıtım yoluyla ortaya çıkar ve bulunduğu orta­ma göre şekil alır. Oluşum sırasında insana geçen olumlu ve olumsuz etkenler birbirlerine bağlanmıştır ve insanın daha son­raki yaşamını ve sağlığını bir ölçüde etkiler.
Kalıtım yoluyla, bazı kalıtsal hastalıklardan başka, bazı organların zayıflığı ve hastalık eğilimi gibi özellikler de soy­dan soya geçebilir. Örneğin, bazı ailelerde kalp hastalıkları, as­tım ve sinir hastalıklarına çok sık rastlanmaktadır. Ancak, aile­de bulunan kalıtsal bir hastalığın mutlaka aile içindeki birey­lerin hepsini etkileyeceğini düşünmek hatalıdır. Çünkü kalıtım yoluyla organizmaya geçen etkenler, ancak çeşitli dış etkiler ve ruhsal baskılar sonucu hastalığa dönüşebilirler. Yalnız, şunu belirtmek gerekir ki, insan yalnızca kalıtım ve çevrenin oluştur­duğu bir ürün değildir. İnsan, aklı sayesinde yaşamını büyük ölçüde istediği gibi yönlendirebilen üstün bir yaratıktır.

Vücud Tipleri, Vücut Çeşitleri

Alman tıp bilim adamı Kretschmer, bu konuda geniş araştırmalar ve çalışmalar yapa­rak, bir akıl hastanesindeki akıl hastalarının vücut yapı biçim­leri ile hastalıkları arasında ilişki bulunabileceğini saptamıştır. Daha sonra normal özelliklerde de tip uyuşmazlığı olabileceği­ni ve bu uyuşmazlığın vücut yapı biçimiyle ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.

1. Leptozom tipler (ince ve zayıf): Bu tiplerin vücutları zayıf ve ince, derileri renksiz ve kansızdır. Aşırı kıllı olurlar ve duruşları gevşektir. Kiloları da normal kilonun çok altında­dır. Kafatasları küçük, yüzleri uzunca, soluk ve sert hatlıdır. Güçsüz leptozom tiplerin yanı sıra güçlü leptozom tipler de bulunabilmektedir. Bu tiplerin spora, özellikle atletizme karşı yetenekleri büyüktür. Bu tipler tüberküloz, mide ve onikiparmakbağırsağı ülseri, böbrek ve apandisit gibi hastalıklara eğilimlidir. Bu tipler duyarlı ya da soğuk olabilirler. Ayrıca, daya­nıklı ve atak bir yapıları vardır.

2. Pigmen tipler (yuvarlak ve şişman): Bu tipler orta boy­lu, şişman, yuvarlak hatlı ve ince kemikli olurlar. Vücutları yağlı, kasları gevşek ve yumuşaktır. Yüz biçimleri ablak görü­nümlüdür. Çeneleri genellikle çukurdur. Vücutları çok kıllı, saç telleri incedir ve saçlar çabuk dökülür. Aşırı şişmanladıkları ya da yaşlandıkları zaman hemen göbek salarlar. Bu tiplerin damar sertliği, şeker hastalığı aşırı şişmanlık, safrakesesi ve romatizma hastalıklarına eğilimleri vardır. Genellikle neşeli olan bu tipler rahata düşkün olurlar.

3. Atletik tipler (adaleli): Bu tipler orta boyludur. Kemik­leri iri, vücutları adaleli ve gelişmiştir. Omuzlar ve göğüs ka­fesi oldukça geniştir. Elleri iri ve parmakları güçlüdür. Genel­likle alınları geniş ve yüzleri uzun olur. Çeneleri köşeli ve bu­runları yassıdır. Bu tip kadınlar genellikle yapı yönünden er­kekleri andırırlar. Bu tipler en çok tüberküloz, grip ve roma­tizma gibi hastalıklara yakalanırlar. Ayrıca, çok sayıda sara (epilepsi) vakaları da bu grupta görülür.
Bu tipler, her şeyden önce sessiz, ağırbaşlı, düşünceli, kav­rayışları zayıf, beceriksiz, kaba, hantal olurlar. Genellikle mes­lek olarak askerliği ve sporculuğu seçerler. Atletik yapıdaki in­sanlar çoğunlukla titiz olurlar ve karşılarındaki insanlara gü­ven verirler. Düşünce yönünden fanteziye kaçan bu tipler ara­sında bilim adamı çıkmaz.

4. Hatalı oluşmuş tipler: Dördüncü gurubu oluşturan bu tiplerin en belirgin özellikleri aşırı şişman olmalarıdır. Genel­likle uzun boyludurlar. Bu tiplerdeki erkek ve kadınların bir­birine benzemeleri, bazı organların aşırı gelişmesi de tipin özel­likleri arasındadır. Bu tiplerde genellikle metabolizma ve hor­mon bozukluklarına çok sık rastlanmaktadır.

Vucud Nedir İnsan Vucudu Yapisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.