Virus Pnomonileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Virüs Pnomonileri (Inflüenza pnömonileri), Pnömoni Hastalığı

Virüs pnömonileri primerdir veya bakteri pnömonileriyle birlikte bulunur. İlk belirtiler grip hastalığında olduğu gibidir. Başlangıçta öksürük, bazan az miktarda, bazan kanlı balgam, taşikardi ve syanoz husule gelir. Akciğer tabanlarında inspirasyonda yaş ve kuru railer giderek artarak diğer alanlarda da duyulur.

Radyografide huluslardan perifere uzanan ve akciğer ödemine benzeyen infıltrasyonlar görülür. Bazı vakalarda az miktarda plevra sıvısı izlenir.

Genellikle lökositoz vardır, polimorf çekirdekli lökositler artmıştır. Balgamda da lökositler artmıştır, ancak polimorf lökositler azdır, lenfositler çokdur. Bu balgam bulgusu inflüenza virüs pnömonisini bakteri pnömonilerinden ayıran önemli bir özelliktir. Tedavi palyatiftir.

İnflüenza virüsü ve bakterilerin birlikte bulunduğu vakalarda prognoz ciddidir. Grip belirtilerinden 3-4 gün sonra titreme, ateş, öksürük, kanlı veya pürülan bir balgam, plevra ağrısı, dispne ve syanoz gelişir. Muayenede bir veya birden çok lobda yoğunlaşma bulguları, inspirasyonda daha belirgin yaş ve kuru railer duyulur.

Akciğer radyografisi primer inflüenza pnömonisine benzer, ancak lezyonlar daha yaygındır.

Lökositler normal, artmış veya azalmış olabilir. Lökositoz vakalarında poliler artmış, lökopeni vakalarında poliler azalmıştır. Bakteriyle birlikte bulunan virüs prnömonilerinde balgamda bol polimorf lökositler ve bakteri görülür. Vakaların yarısında virüs infeksiyonu ile birlikte bulunan bakteri stafilokoktur. Diğer sekonder bakteri pnömokok ve daha seyrek olarak başka bakterilerdir.
Virüs-bakteri pnömonileri balgam kültür incelemelerine uyularak tedavi edilir. Sefalotin, metisilin, okzasolin veya sefoperazon etkili ilaçlardır. A tipi inflüenza virüs pnömonisinde amantadin kullanılır.

İnflüenza epidemisi varsa aşıdan yararlanılır. İnflüenza aşısı özellikle akciğer ve kalp hastalarında, diabetes mellitus veya kronik böbrek hastaların­da, immün yetersizlikle ilgili hastalarda veya immünosüpratif ilaç alanlarda uygulanmalıdır. Bu hastalarda virüs-bakteri pnömonileri daha sık ve daha ciddidir.

Virus Pnomonileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.