VALİDOL Damla

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Etken Madde(ler):
Hidroksizin HCl 50 mg/ml

Piyasa Şekilleri:
10 ml’lik renkli damlalıklı şişelerde.

Kullanım Şekli:
Psikonöroz ile bağlantılı anksiyete semptomlarda: Yetişkinlerde; 15-60 damla günde 3-4 defa, 6 yaştan küçüklerde; 7 damla 6 saatte bir, 6 yaştan büyüklere; 7-15 damla 6 saatte bir. Ameliyat öncesi: Yetişkinlerde; 30-60 damla, çocuklarda; kilo başına 0.6 mg. Alerjik nedenlere bağlı pruritlerde: Yetişkinlerde; 15 damla günde 3-4 defa, 6 yaştan büyükler; 7-15 damla günde 3-4 defa, 6 yaştan küçükler; 7 damla günde 3-4 defa.

Endikasyonları:
Anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisi ve yaygın anksiyete bozukluğu; kronik ürtiker, atopik veya kontakt dermatozlarda; genel anesteziden önce ve sonra sedatif olarak endikedir.

Kontrendikasyonları:
Hidroksizine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve intermittant akut porfiride kontrendikedir.

Uyarılar:
Hidroksizin konvülsiyon potansiyeli yüksek hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Potansiyel antikolinerjik etkileri nedeniyle dar açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofileri, paralitik ileus ve myastenia gravisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Allerji test sonuçlarını etkilemesini önlemek için tedavi 5 gün önceden sonlandırılmış olmalıdır. Motorlu taşıt ve dikkat isteyen araç kullananlar almamalıdır. Renal fonksiyon bozukluklarında dikkatli olunmalıdır. Fetus için yarar/zarar oranı dikkate alınarak kullanılması önerilmedikçe, hidroksizin gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Doğum sırasında kullanılması önerilmez. Süte geçip geçmediği belli olmadığından, süt veren annelerde kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri:
Yan etkiler genellikle nadir görülüp, en sık olanları uyuşukluk ve ağız kuruluğudur. Bulantı, kusma, terleme, hipotansiyon, sersemlik hissi, hipersensitivite ve baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. Antikolinerjik etkilerine bağlı olarak yaşlılarda üriner retansiyon, konstipasyon, akomodasyon bozuklukları ve mental konfüzyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Narkotik ve narkotik olmayan analjezikler, barbitüratlar, trankilizan ve hipnotikler gibi MSS depresanları veya alkol ile birlikte kullanıldığında hidroksizinin potansiyelize edici etkisi göz önünde bulundurulmalı ve bireysel doz ayarlaması yapılmalıdır. MAO inhibitörleri veya antikolinerjik etkinliği bilinen ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Hidroksizin fenitoinin antikonvülsan etkinliğini ve adrenalinin presör etkisini azaltır. Hidroksizinin atropin, belladon alkaloidleri, dijitaller, hipotansif ilaçlar veya H2 reseptör antagonistleri ile etkileşimi yoktur.

VALİDOL Damla adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.