Ust Benlik Super Ego Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Üst benlik (Süperego Nedir)

Sigmund Freud’nun psikanaliz kuramına göre, insan kişi­liğini ve benliğini oluşturan ilkel benlik ve benlikle birlikte rol üstlenen bir kavram da üstbenlik kavramıdır. Bu kavram vic­dan olarak bilinen bir dizi yasaklamaları, kınamaları ve benlik ideali gibi mekanizmaları içerir. Bunların tümü Freud’a göre yaşamın ilk beş yılında anne ve babadan öğreni­len mekanizmalardır. Onların standartları ve otoriteleriyle iç-selleştirilmesini simgelemektedir. Psikanaliz kuramınca öngö­rülen gelişim çizgisini izleyen erkek çocukta, anneye duyulan isteğin yerine geçecek olan vicdanın bu dönemde gelişen ken­di kendini kınama duygusunu ve yeteneğini oluşturduğu be­lirtilmektedir.

Üstbenlik, gelişim sürecinde aile ve toplumun gelenekleri­ni temsil ederek ve öncelikle toplumsal ilişkiler için tehlike oluşturan saldırgan ve cinsel dürtüleri denetleme işlevini üst­lenmektedir.
Bir bölümü bilinçli, bir bölümü bilinçsiz (bilinç dışı) olan ilkel ve akıl dışı üstbenlik, benlikten daha az yanıt verdiği dış gerçeklik konusunda koşullar ne olursa olsun belirli standart­ları korumaya çalışır. Daha yakın olduğu ilkel benliğin içeriği­ni değerlendirip biçimlendirdiği belirtilmektedir.
Üstbenlik işlevinin ve gelişiminin istikrarsız olduğu düşü­nülse de bu kavram ve öğenin insan ruh sağlığının önemli bir bileşeni olduğu muhakkaktır.

Ust Benlik Super Ego Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.