Tup Bebek Asilama Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Tüp Bebek Nedir

Yardımla Üreme Yöntemleri, Tüp Bebek Gebelik

İnseminasyon (Aşılama), IVF, Mikroenjeksiyon

“Yardımla Üreme Teknikleri” dediğimiz zaman çerçe­veye sadece tüp bebek girmiyor. Örneğin biraz önceki bö­lümlerde siyah ve beyaz bölgeler gibi gri bölgelerden söz ettiniz. Nedir bunlar?

Sperm sayısı az ama henüz tüp bebek ihtiyacı göstere­cek kadar kötü değil. Ya da hanımın düzenli yumurtlama­sı yok. Düzenli yumurtlamasını ilaç tedavisiyle sağlamak mümkün. Dolayısıyla bütün bunlar da onların üremesine yardım ediyor. Mesela, sperm ve yumurtanın buluşmasını kolaylaştırmak. Bunun için en iyi hareket eden ve en iyi şekle sahip olanını özel bir yöntemle seçebiliyoruz. Buna “sperm yıkama” (swim up) diyoruz. Spermleri seçip bun­ları bir enjektör içerisine doldurup rahmin içine koyduğu­muz zaman, spermin kat edeceği mesafeyi kısaltıyoruz. Böylelikle yumurta ile spermin buluşması kolaylaşıyor. Bü­tün bunlara “Yardımla Üreme Yöntemleri” dense de bi­limsel olarak bu terim sadece vücut dışında döllenmeyi ifa­de etmektedir. Burada nerde duracağımızı bilmek son de­rece önemli. Bugünkü bilgilerimize göre tıp eskisinden da­ha farklı bir hale geldi. Artık hastalarımıza “Kanıta Dayalı Tıp” denilen bir kavramla yaklaşıyoruz. Yaptığımız işin bir kanıtı olması lazım. Bu da çeşitli çalışmalarla ortaya koyuluyor. Bu çalışmaları analiz edip baktığınız zaman, eğer bir çift inseminasyon yani birçok hastanın bildiği adıyla “aşılama” adayı ise bunu kesin olarak göstermemiz lazım. Spermin yıkanması, temizlendikten sonra en iyileri­nin seçilip rahim içine yerleştirilmesi işlemine inseminas­yon diyoruz. Burada yumurtlamanın da ilaçlarla kontrol altında tutulduğunu unutmayalım. Çünkü ayda tek bir yumurta üretmeye programlanmış kadın metabolizmasını verdiğimiz ilaçlarla birden daha fazla sayıda yumurta ge­liştirecek şekilde programlıyoruz. Bu programda genellikle 2 ya da 3 yumurta üretmeyi tercih ediyoruz.

Aşılamada 4 denemeyi geçmeyin (Tüp Bebek Aşılama)

Aşılama tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yarı­yor sanki?

Hem evet hem hayır. Burada hem hanıma hem de eşine tedavi uyguluyoruz. 2-3 yumurta geliştirecek şekilde ilaç verip, spermin en iyilerini seçip bir enjektör içerisine dol­durup rahmin içine veriyoruz. İnseminasyon işlemi sonu­cu hanımın ilk 3 deneme sonunda (kanıta dayalı tıp pers­pektifine göre) gebe kalabilme olasılığı yaklaşık yüzde 75. Dört deneme sonunda bu oran 82’ye çıkıyor. Ondan son­ra bir plato çiziyor ve çok artış olmuyor. Dolayısıyla, 4 de­nemeden daha fazla aşılama yapmak hakikaten akıntıya kürek çekmek gibi bir şey.

Tüp Bebek Başarı

Tüp Bebek İçin Dört denemeden sonra olmuyorsa çok zorlamamak daha mı iyi?

Eğer gebe kalabilecekse aşılama için söylüyorum: İlk 3 veya 4 deneme sonunda zaten kalıyorlar. Dolayısıyla 3 yada 4 denemeden fazlası zaman ve para kaybından başka bir şey değil. Daha iyi bir teknik olan klasik tüp bebek te­davi yöntemine (IVF) geçiyoruz. IVF yani kelime anlamıy­la Invitro Fertilizasyon (döllenmenin vücut dışında gerçek­leştirilmesi) işlemi sırasında yumurtanın içinde bulunduğu kaba belli sayıda sperm konuluyor. Böylece bu spermin yumurtanın içine girmesi ve döllenmeyi gerçekleştirmesi beklenir. Ama bu işlem laboratuvar ortamında gerçekleşi­yor. IVF uygulanabilmesi için yeterli kalitede sperm ve yu­murta bulunmalıdır. Aksi takdirde ICSI uygulanmasına karar verilir. Son zamanlarda kimi merkezlerde daha yük­sek döllenme elde etmek amacıyla herkese ICSI uygulama­sı tercih ediliyor ancak bu pek doğru değil. Bunları yapar­ken tanıyı çok doğru koymak ve sonra çiftlerle oturup bü­tün bunları paylaşmakta yarar var. Tanıyı koydukta sonra ne yapacağımıza hasta ile birlikte karar veriyoruz: “Sizin, şöyle bir durumunuz var. Şu nedenle çocuğunuz olmuyor. Bunun üstesinden gelebiliriz. Bu yöntemin başarı ihtimali bu kadar, maliyeti bu kadar. Şu yöntemin maliyeti bu ka­dar başarısı bu kadar. Ve bu yöntemler uygulanırken başı­nıza gelebilecek istenmeyen durumlar da şunlardır” gibi birtakım açıklamalar yapıldıktan sonra karar tümüyle çif­te kalıyor. Hekim ve hasta birlikte karar veriyor gibi gö­rünse bile hekim asla yönlendirici olmamalı. “Size şu teda­vi yapılması gerekir” demek asla doğru değil. Çünkü çift­ler eğer önerilen tedavinin başarılı olacağına inanmazlarsa bir şekilde tedaviyi yarım bırakıyorlar. Oysa baştan itiba­ren bilirlerse kendileri için en doğrunun ne olduğunu, o te­daviye devam ediyorlar. Ama bazı durumlar var ki o zaman da hastayı yeterince aydınlatmak lazım. Varsaya­lım elimizde üç ya da dört tane tedavi çeşidi var. İlk ikisi­nin o hastalığa cevap vermeyeceği bilimsel olarak gösteril­miş, bunu açık olarak söylemek lazım ve doğrudan üçüncü ya da dördüncü basamaktan başlamak gerekebiliyor. Bugün için klasik tüp bebekte aldığımız yumurtaları sperm ile bir kap içerisinde karıştırıyoruz ve bu yumurta­nın bu sperm tarafından döllenmesini bekliyoruz. Bunun birçok aşaması var. “Mikroenjeksiyon” ya da sperm en­jeksiyonunun kısaltması olan ICSI, spermin yumurtanın içine girip, döllenmeyi gerçekleştiremeyeceğine karar veril­mesi halinde uygulanıyor. Intra sitoplazmik sperm enjeksi­yonu (ICSI) yönteminde yumurta toplandıktan bir süre sonra dışındaki hücrelerden temizlenir. Hazırlanan örnek­ten seçilen tek bir sperm yumurtanın içine enjekte edilir.

Tup Bebek Asilama Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.