Torasik Outlet Sendromu (TOS)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Torasik Outlet Sendromu (TOS)

Göğüs boşluğunun üst çıkımında üst ekstremite nörovasküler yapılarının bası altında kalması so­nucu oluşan bir sendromdur. Konjenital bası ne­denleri içinde servikal kot, elonge C-7 transvers çı­kıntısı, 1. kot anomalisi, skalen kas anomalileri ve anormal fibromüsküler bantlar sayılabilir. Klavi-küla fraktürleri sonrası aşırı kallus oluşumu, servi­kal travmalar, humerus başının sublüksasyonu so­nucu aksiller arter basısı gibi edinsel nedenlerle de oluşabilir.

Semptomlar aksiller arter ve ven ile brakial plek-susa ait bası belirtileri ile ortaya çıkar. Venöz bası in-termittent venöz tıkanma ve arkasından efor trom-bozu olarak adlandırılan akut tabloya yol açabilir. Uzun süreli arteriyel bası ile oluşan intima anormal­likleri akut subklavyen arter tıkanmasına, postste-notik anevrizmaya ve buna bağlı distal embolizas-yona yol açabilir. Arter basısı nedeni ile başvuran hastalarda en sık neden servikal koftur. TOS’lu has­taların en fazla izlenen şikayeti brakial pleksus bası­sına aittir. Pleksusun proksimaline bası ise radial si­nir, distaline bası ulnar sinir sorunları yaratır.

Tanı için direkt radyografik incelemeler, BT, stress altında MRI, arteriografi ve elektromiyografi gibi teknikler kullanılabilir. Basıya neden olan etke­nin cerrahi olarak çıkarılması ve buradaki yapışık­lıkların temizlenmesi gereklidir. Servikal ve 1. ko­tun çıkarılması, anterior skalenektomi, C-7, 8 ve T-l sinir köklerinin ve brakial pleksusun nörolizisi, var­sa yapışıklıkların temizlenmesi gereklidir. Cerrahi tedavi ile %85 oranında rahatlama sağlanabilir.

Torasik Outlet Sendromu (TOS) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.