Torakal ve Lomber Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Torakal ve Lomber Bölge, Lomber Nedir

Torakal bölgede TrT10 arasında omurga önde göğüs kafesinin korse etkisiyle koruma altındadır. Diğer bölgelere göre hareketliliği daha azdır. Buna karşın T11 ve T12’nci omurlarda kaburga uçları ser­besttir. L1 ve L2′ ile birlikte fizyolojik kifozun alt bölgesindedirler. Torakolomber omurgada hare­ketliliğin fazlalığı ve yük taşıma özellikleri nede­niyle travma daha sıktır ve tüm omurga yaralan­malarının % 20’si bu bölgede meydana gelir.

Lomber Ponksiyon, Lomber Düzleşmesi

Yumuşak doku lezyonları: Torakaolomber böl­gede yumuşak doku, omurga ve omurilik yaralan­maları genellikle ani hiperfleksiyon ve rotasyon ha­reketleri esnasında oluşur. Ekstansiyon hareketi bölgede kısıtlı olduğundan bu mekanizmayla orta­ya çıkan lezyonlar çok defa önemsizdir. Ani hiperf­leksiyon paraspinal kas gruplarında, in ter ve supraspinoz ligamanlarda, eklem kapsülünde aşırı ge­rilme ve kopmalara, aynı zamanda aksiyel yüklen­mede varsa disk fıtıklanmasma yol açar.

Torakal ve lomber bölge yumuşak doku hasa­rında hareketle artan sırt ve belağrısı vardır. Lj dü­zeyine kadar olan disk fıtıklanmaları değişik dere­celerde omurilik, L2 altındakiler ise kauda ekina ve kök basısına yol açarlar. Bacaklarda kas gücü kay­bı, ağrı, duysal bozukluklar ve sfinkter bozukluğu olabilir.

Omurga travması: Torakal ve lomber omurga travması Denis’in üç kolon teorisiyle açıklanmakta­dır. Buna göre omurga ön, orta ve arka kolondan oluşmuştur.

Omur cisminin basit kompresyon kırıklarında yalnız ön kolon etkilenir. Genellikle nörolojik defi-sit görülmez ve kırık stabildir. Buna karşın patlama kırıklarında ön ve orta kolon hasarı vardır. Kırık kanala taşar, omuriliği sıkıştırır. Kırıklı çıkıklarda ise her üç kolonda da hasar vardır. Omurilik veya kauda ekina zedelenmesi kaçınılmazdır. Araç içi trafik kazalarında göğüs çaprazı olmayan emniyet kemeri kullananlarda görülen ve gövdenin L2-L3 omurları üzerinde menteşe hareketi yapmasıyla oluşan distraktif hiperfleksiyon travmalarında omurilik kanalı daralmadığmdan kauda hasarı yoktur. Ancak orta ve arka kolon hasarlıdır ve omurga instabildir.

Torakal ve Lomber Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.