Tiroid Cerrahisi ve Komplikasyonlari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Tiroid Cerrahisinin Komplikasyonları

Tiroid cerrahisinde deneyimli ekiplerce yapılan büyük vaka serilerinde kalıcı komplikasyon oranı % 1 in altındadır. Bunlar:

Mortalite: Mortalite sıfıra yakındır.

Kanama; Çoğunlukla ameliyatı izleyen ilk 6 saat­te ortaya çıkar. Trakeal kompresyon nedeniyle so­lunum güçlüğü, hipoksi ve stridorda yolaçan, bo­yun bölgesinde şişliğin ve gerginliğin gözlendiği kanamalar derhal müdahaleyi gerektirir.

Enfeksiyon: Çok nadirdir.

Rekürren laringeal sinir hasarı: Rekürren sinir tra-keoözofageal oluk içinde seyrederken alt tiroid ar­terini çaprazlar. Hasar kalıcı veya geçici, bir veya iki taraflı olabilir. Tek taraflı olursa ses kısıklığı ile, iki tarflı olursa ses kısıklığı ile birlikte solunum güçlüğüyle belirti verir. Ameliyat sonrası ödeme bağlı olarak gelişen fonksiyon kaybında, ses kısık­lığının 2 aylık bir süre içinde düzelmesi beklenir. Girişim sırasında sinirin gerilmesi, ezilmesi veya dikiş içine alınması sonucu oluşan fonksiyon ka­yıplarının düzelmesi 6 aya kadar uzar. Sinirin tam kesişinin neden olduğu, kalıcı hasar konusunda ka­rar verebilmek için en az 1 yıl geçmesi gerekir.

Superior laringeal sinir hasarı: Üst tiroid arteri ile komşuluğu bulunan bu sinir vokal kordlarm ger­ginliğini ve sesin tınısını sağlar. Seste çatallanma, boğukluk, yorgunluk ve volüm azalması gibi belir­tiler verir.
Hipoparatiroidi ve hipokalsemi: Çoğunlukla geçici niteliktedir ve girişim sırasında paratiroid bezlerin vaskülarizasyonunun bozulması sonucu oluşur. Serum kalsiyumu düşük, fosfor yüksek ve alkali fosfataz normaldir.

Hipotiroidi: Graves hastalığı ve multinodüler ba­sit ve toksik guvatr nedeniyle yapılan girişimler sonrası ortaya çıkan hipotiroidi, bir komplikasyon olarak kabul edilmez. Kalıcı hipotiroidi tanısının kesinleşmesi için girişimden sonra 6 avlık bir süre­nin geçmesi gerekir.

Hipertiroidi nüksü

Cerrahi girişimden sonra hi­pertiroidi nüksü pek çok faktöre bağlıdır fakat sık­lıkla fazla miktarda tiroid dokusunun bırakıldığı hastalarda ortaya çıkmaktadır.

Tiroid krizi: Girişim öncesi gerektiği gibi hazır­lanmayan hastalarda görülmektedir.

Tiroid Cerrahisi ve Komplikasyonlari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.