Ter Testi Yapan Hastaneler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ter testi nedir?

Ter testi, ki?ide do?umsal bir hastal?k olup olmad???n?n te?hisini koyan, ki?ilerin ön kolundaki ter bezlerini uyararak ter al?p, terdeki klor oran?n?n ölçüldü?ü bir testtir.

Ter testi uygulamas? kesinlikle can yak?c? bir uygulama de?ildir.  Kistik Fibrosiz tan? ve te?hisi için yap?lan bir testtir.  Ter testinini belirli merkezlerde yapt?rabilirsiniz. Ve ter testini yapan ki?inin alan?nda uzman olmas? gerekmektedir.

Ter testi yapan hastaneler

Ter testi ne zaman yap?lmal?d?r?

Ter testi, yeni do?an bebekler olmak üzere her ya?ta insana uygulanabilir.

Ter testi kimlere yap?lmal?d?r?

Kistik fibrozis belirtilerinden birini ya da bir kaç?n? gösteren tüm çocuklara yap?lmas? uzmanlar taraf?ndan tavsiye edilir. Bu nedenle her ast?m ?üphesi olan, uzun süre öksüren veya akci?erlerinde uzun süreli veya s?k tekrarlayan h?r?lt?s? olan veya büyüme geli?me gerili?i olan tüm çocuklarda yap?lmas?nda fayda olabilen bir testtir. Ayr?ca kistik fibrozis ?üphesi olan herkese yap?labilir. 

Ter Testi Yapan Hastaneler

Ter testini yapan hastanelerin ço?u web sitelerinde bu bilgiyi payla??yorlar. Size en yak?n ter testi yapan hastaneyi bulman?z için ise detayl? arama yapman?z gerekmektedir.

?stanbulda ki ter testi yapan baz? özel hastaneler ;

Ac?badem Hastanesi

Liv Hospital

Memorial Hastanesi

Bunlar?n haricinde baz? özel laboratuvarlar da ter testini yap?yorlar.

Ter Testi Yapan Hastaneler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.