Tansiyon Yüksekliğinin Sebepleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Tansiyon yüksekliğinin sebepleri
Tansiyon yüksek­liğinde esas mekanizma, ufak atardamarların daralması ve kalpten çıkan damarların önün­de bir engel teşkil edişidir. İşte bu damar da­ralmasının bir çok sebepleri vardır: böbrek hastalıkları, anadandoğma kalp hastalığı, be­yin uru, iç ifraz bezlerinin hastalığı, zehirlenmeler, v.b. Fakat pratikte rastladığımız tansi­yon yüksekliklerinin %95 inde gözle görünür hiçbir sebep mevcut değildir. İşte ne kalb has­talığına, ne böbrek hastalığına, ne de herhangi bir açık hastalığa bağlı bulunmayan cinsten tansiyon yüksekliklerine biz, esası tansiyon yük­sekliği, veya bünyevî tansiyon yüksekliği diyo­ruz. Halk arasında buna asabî tansiyon, yük­sekliği denmektedir. Esasî tansiyon yükseklik­lerinin çoğunda sebep, irsiyettir. Bu gibi kimse­lerin ana, baba veya amca, dayılarında, teyze­lerinde hemen muhakkak surette tansiyon yüksekliği bulunur; yahut da tansiyon yüksekliğinin farkında olunmamıştır da felçli, kalbli, ani­den ölen kimseler vardır.
Bu gibi ailelere mensup kimselerde tan­siyon yüksekliği ekseriyetle erken yaşta baş­lar. Ailede tansiyon yüksekliği bulun­ması çocuklarda da muhakkak surette tansiyon hastalığının teşekkül edeceğini göstermez. Ai­lesinde hiç kalb veya tansiyon yüksekliği has­talığı bulunmadığı halde kendisinde kalp veya tansiyon hastalığı bulunan kimseler pek çoktur. Eskiden tansiyon hastalığının sebebi damar sertliği zannedilir ve tansiyonun, sertleşmiş, daralmış damarlardan kanın geçebilmesi için muavazavî olarak yükselmiş olduğu sanılırdı halbuki bu gün damar sertliğinin tansiyon yük­sekliğinin sebebi olmayıp bilâkis neticesi oldu­ğu anlaşılmış bulunuyor. Tansiyon yüksekliği sırf yaşlılık hastalığı değildir; bebeklerde, 20 yaşlarındaki kimselerde dahi bulunabilir; fa­kat en çok 30 yaşından sonra, ekseriya 40-50 arasında göze çarpar. Tansiyon yükselişinde sinir sisteminin, asa­biyetin çok büyük rolü vardır. Kızdığınız, hırs­landığınız veya yorulduğunuz zaman kalbinizin küt küt attığını ve sanki damarlarınızdaki kan tazyikinin fırladığını hissedersiniz. Hakikatte de böyledir. Sinirlenme, öfke, uykusuzluk, siyonu birden yükseltir.

Tansiyon Yüksekliğinin Sebepleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.