mikrocerrahi tekniği ve sinir tamiri haber sonuçları

  • Sinir Yaralanmalari Periferik Yaralanmasi
    1 yorum 11 sene önce

    Sinir Yaralanmalari Periferik Yaralanmasi

    Sinir Yaralanmaları, Periferik Sinir Yaralanması Mikrocerrahi teknikler uygulanılarak çapları 1 mm. den daha küçük periferik sinir fasiküllerinin onarımlarının gerçekleştirilmesi, periferik sinir onarımlarına yeni, somut ve alternatif boyutlar ka­zandırmış, tedavinin kalitesi, süresi ve sonuçlar bü­tünüyle değişmiştir. Sinir iyileşmesini etkileyen faktörler: Yaralanma ile ilgili faktörler (sinir yaralanmasının seviyesi,yaralanmanın oluş mekanizması, lezyonun devamlılığı, defektin genişliği, sinirin tipi, çevreleyen […]