globetazolkrem sonuçları

  • İnfluenza Asisi ve Kortikosteroid Nedir
    yorumsuz 11 sene önce

    İnfluenza Asisi ve Kortikosteroid Nedir

    İnfluenza aşısı, kortikosteroid Nedir ve böbrek yetmezliği Konuyla ilgili yayınlar kronik böbrek hastalığının influenza epidemileri sırasında ağırlaşma eğilimi taşıdığını ve ölümcül komplikasyon gelişme tehlikesinin, bu salgınlarda arttığını göstermektedir. İnfluenza aşısının hemodiyaliz uygulanan veya buna ihtiyaç duymayan böbrek hastalarındaki ve ayrıca da kortikosteroid ve immünsüpresif tedavi uygulanan böbrek yetmezliği vakalarında taşıdığı değer, birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. […]