Sterilizasyon Teknikleri ve Cesitleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sterilizasyon Teknikleri, Sterilizasyon Çeşitleri

Sterilizasyon işlemi, kullanılan sterilleme kaynağına göre 4 temel şekilde uygulana­bilir.
A. Isı ile sterilizasyon
B. Kimyasal maddelerle sterilizasyon
C. Süzme/filtrasyonla sterilizasyon,
D. Işınlama ile sterilizasyon

Isı İle sterilizasyon

Bilinen en eski en iyi ve kesin yöntemdir. Sulu ısı ve kuru ısı uygulanmasına göre 2 farklı şekilde uygulanır.

Nemli Isı
Nemli ısı, 100°C’nin üzerinde (Basınçlı buharla > 121°C’de 15-30 da­kika), 100°C’de (30 dakika buhar üzerinde veya suda kaynatma) ve 100°C’nin altında (tindalizasyon, pastörizasyon) olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanır.
Nemli ısı, proteinlerin daha kısa sürede denatürasyonuna sebep olduğundan kuru ısı­dan daha etkilidir.

a. 100°C’nin Üzerinde (Otoklavda) sterilizasyon. Basınçlı buğu ile sterilizasyon. Suyun kaynama derecesi, üzerindeki hava basıncına göre değişir. Bu basınç

ne kadar yüksek olursa suyun kaynama derecesi de o kadar yüksek olur. Ör­neğin 2 atmosfer basınç altında su 120.6°C’de kaynar. Bu amaçla düdüklü tencerenin biraz daha geliştirilmiş şeklindeki otoklav adı verilen sterilizatör-ler kullanılır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında değişik mikroplarla kirlenen malzemeler, otoklavda (121°C’de 15-20 dak., 115°C’de 45 dak., 134°C’de 3-4 dak.) mikroplan öldürülür. Yıkanıp, temizlenip, durulanıp kurutulup sa­rıldıktan sonra tekrar otoklavda tutularak sterillenir. Bazı (acil işlerde ve eneji tasarrufu için) durumlarda kirli malzemenin üzerine besiyerleri, paket­lenmiş temiz malzeme konularak birlikte otoklavlanır.
b. 100°C’de Kaynatarak sterilizasyon. Malzemelerin kaynayan su içerisinde 15-20 dakika tutulması ile yapılan sterilizasyon yöntemidir. Eskiden cam en­jektörler bu yöntemle sterilize edilirdi. Su içerisine % 2 oranında soda katıla­rak sterilizasyon gücü arttırılır.
c. 100°C’nin Altında sterilizasyon. Tindalizasyon ve Pastörizasyon bu grup içerisinde incelen sterlizasyon şekilleridir.

Kuru Isı
Yakma, Alevden geçirme, Pastör fırınında tutma (170°C’de 1 saat, 160°C’de 2 saat, 150°C’de 3 saat), Yüksek kuru ısıda sıvıların sterilenmesi (145°C’deki metal yüzeye sıvı püskürtülerek uygulanır. Dayanıklı süt bu yöntemle üretilir.) şeklinde uygulanabilir.

a. Alevle/Alev deYakma. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan öze, pastör pipeti vs alevde kızarıncaya kadar tutularak sterilize edilir. Soğuduktan son­ra kullanılır. Makas, bisturi, pens gibi gibi nikelajlı veya krom nikel malze­meler alkole daldırıldıktan sonra yakılır. Alkolün etkisi bitince söner. Soğu­duktan sonra kullanılır.

b. Alevden geçirmek. Mikroskobik preparatların tespiti, içerisinde besi yeri bulu­nan petri kutuları, tüp erlenmayer gibi cam malzemeler kullanım öncesi ve sonrasında alevden geçirilerek sterilize edilir.
Sporlu basillerle bulaşık ameliyathane’, kesimhane, kasap reyonları vs alevle (pürmüz) yakılarak veya alevden geçirilerek sterilize edilebilir.

c. Pastör fırınında sterilizasyon. Yıkanmış ve kurutulmuş cam ve metal malze­melerin sterilizasyonunda kullanılır. Bu amaçla genellikle elektrikle çalışan 150-200°C’ye kadar ısıtan fırınlar kullanılır. Sterilize edilecek malzemeler ambalaj kağıdı veya aliminyum folye ile sarıldıktan sonra kuru hava fırınına konur. Fırın (170°C’de 1 saat, 160°C’de 2 saat, 150°C’de 3 saat) istenen ısı ve süreye ayarlanır. Zaman saati belirlenen ısıyı bulunca çalışmaya başlar. Sürenin bitiminde fırın hemen açılmamalıdır. Isının 40-45°C’ye düşmesi beklenmelidir. Erken açıldığı durumlarda ani ısı değişikliğinden cam malze­meler çatlar veya kırılır.

aerobik hareketleriakuakültürde kullanılan sterilizasyon yöntemlerialevden geçirmebesi yerinin sterilizasyonu nasıl yapılırbitki Sterilizasyon tekniklericam malCAM MALZEME STERİLİZASYONUcam malzemeler nasıl sterilize edilirevde sterilizasyonfarklı sterilizasyon teknikleriısı ile sterilizasyon nasıl yapılırkullanılan sterilizasyon yöntemlerikuru hava sterilizasyonu nasıl yapılırkuru ısı ile sterilizasyonmikrobiyoloji malzemelerimikrobiyolojide cam malzeme sterilizasyonumikrobiyolojide kullanılan sterilizasyon yöntemlerimikrobiyolojide sterilizasyonmikrobiyolojide sterilizasyon yöntemlerinemli ısı ile sterilizasyon yöntemlerioto klavlanan poşet gaziantepotoklav çeşitleriotoklav sterilizasyonotoklavla steriliZE EDİLEN MALZEMELERpastör fırınında sterilizasyonpastör sterilizasyon nedirsiterilizasyon yöntemlerisoğuk sterilizasyon tekniklerisoguk sulu kimyasal sterilizatorsterilazyon için kaç dakika kaynarsterilizasyonsterilizasyon çeşitleristerilizasyon çeşitleri nelerdirsterilizasyon fırınlarısterilizasyon malzemesterilizasyon nedirsterilizasyon nedir çeşitleri nedirsterilizasyon teknikleristerilizasyon teknikleri ve sterilizasyonçeşitleristerilizasyon ve yöntemleristerilizasyon yöntem ve teknikleristerilizasyon yöntemleristerilizasyon yöntemleri mikrobiyolojisterilizasyon yöntemleri nelerdirsterilizasyon yöntemlerinde kullanılan intikatörlersterilizasyonyntemleristerlizasyon yöntemlerisu sterilazsyonu kaynatma tektiyisülük nasıl sterilize ediliryeni sterilzasyonyöntemleri

Sterilizasyon Teknikleri ve Cesitleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.